PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.

Z tisku

Projekt Evropského centra excelence - ARCHINEWS 1/2015

[19.01.2015]
První vydání letošních ARCHINEWS zveřejňuje v titulním článku naši významné stavbu.

Projekt Evropského centra excelence
Projekt Evropského centra excelence – Nové technologie pro informační společnost a Centra technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu navrhl ATELIER SOUKUP pod vedením architekta Jiřího Opla. Stavbu výjimečnou rozsahem i významem otevřela Západočeská univerzita v Plzni-Borských Polích vloni na podzim.

Vybudování výzkumného centra vyžadovalo preciznost a komplexní myšlení jak ve fázi návrhu, tak při realizaci. Budova se vzájemně propojenými křídly na ploše o rozloze bezmála 23 tisíc m2 vyšla na 533 miliónů korun a pracovat zde bude téměř pět stovek zaměstnanců. Pracoviště má podle rektorky Západočeské univerzity Ilony Mauritzové ambice zařadit se mezi evropskou špičku výzkumu a vývoje.
Objekt se skládá ze dvou oddělených pavilonů, které půdorysně tvoří tvar rozevřeného písmene H. Obě křídla jsou na úrovni parteru propojena společným zázemím, které je zakončeno konferenčními sály. V západním šestipodlažním křídle je umístěno Evropské centrum excelence (Nové technologie pro informační společnost – NTIS). V jeho špičkových laboratořích vybavených unikátními přístroji najdou zázemí odborníci na kybernetiku, informatiku, mechaniku, fyziku, matematiku a geomatiku. Východní křídlo je určeno pro Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu (CTPVV) a bude sloužit výzkumníkům a studentům z Fakulty aplikovaných věd.

3D model jako východisko
Návrh objektu si z důvodu své velikosti i specifické funkční náplně vyžádal rozšíření tvůrčího týmu ateliéru a zavedení nových postupů. „Objekt jsme projektovali ve 3D a do poslední chvíle drželi funkční model, který jsme používali především pro generování kontrolních řezů a pohledů. V pracovních listech Archi- CADu jsme řešili jednotlivé detaily a prostředí 3D jsme využili i pro finální publikaci projektu. Je to naše první stavba o objemu nad 500 miliónů. Pracoval na ní veliký tým lidí, který není tak zkoordinovaný a zkušený v práci ve 3D. Specialisté proto pracovali jen ve 2D na základě xrefů ve formátu dwg. Osvědčila se i funkce Teamwork, kdy na projektu současně pracovalo šest projektantů,“ dodává David Cígler, specialista na počítačové projektování v ATELIERU SOUKUP. Pro projekt této velikosti by bylo vhodné použít metodiku BIM (jejím základem je 3D model, který lze využít pro automatické generování výkazů stavebních prvků a bilancí ploch, detekce kolizí nebo eliminace chyb). Specialisté ale na tuto formu spolupráce nebyli připraveni. Tento přístup je navíc oproti zažitému způsobu zdlouhavější hlavně v počáteční fázi, kdy je třeba vyprojektovat model se všemi podrobnostmi. To předpokládá i vyšší finanční prostředky. Ideální je proto situace, když investor 3D model s využitím BIM přímo vyžaduje. Výhody ocení v následných fázích projektu, samotné výstavby i provozu objektu. David Cígler upřesňuje: „I tak jsme se hodně naučili. Komplexní projektování na základě 3D modelu chceme dál využívat. Právě jsme dokončili projekt, kde jsme vyzkoušeli plnohodnotné využití Archi- CADu včetně například automatických výpisů prvků. Nyní je třeba provést některé dodatky. Stále funkční model, který máme k dispozici, nám perfektně usnadňuje práci.“

Architektonické a dispoziční řešení
Hlavní vstup do objektu je navržen z jeho severní strany. Zdůrazňuje jej kryté loubí organického tvaru, které slouží i pro chráněné propojení studoven a knihoven. Většina prostor objektu vyžadovala nadstandardní technické vybavení včetně klimatizace.
Vstupní hala organicky navazuje na eliptický tvar atria. V parteru se propojují obě křídla, která mají odlišnou výšku. To vše dává celkové hmotě dynamiku. Prostor funkčně integruje služby pro studenty a vědecké pracovníky. Studovny, knihovny a badatelny jsou v klidové zóně veřejného prostoru, v přízemí se nacházejí těžké laboratoře a další přidružené prostory. Do eliptického tvaru veřejného prostoru jsou orientovány prosklené plochy, které zajišťují přístup plnohodnotného přirozeného světla do interiéru, a to díky řešení i do jeho větší hloubky. Společné foyer ve 2. NP propojuje pavilony a umožňuje přístup do konferenčních sálů, které jsou navrženy s mírnější elevací podle konstrukční výšky. Na jižní klidovou stranu jsou umístěny kanceláře a lehké laboratoře pro badatele s vlastním sociálním a technickým zázemím. V dalších patrech se nacházejí kanceláře, laboratoře a badatelny. V nejvyšším místě objektu je terasa pro geomatiky, v jejímž středu stojí pilíř GNSS (Globální družicový polohový systém). Střecha nad středovým krčkem je využita jako badatelské pracoviště pro vědu a výzkum. Dlážděné atrium o ploše zhruba 3 500 m2 s fontánou navazuje na budovu. Vodní prvek, jehož hladina je osvětlena, je zpestřením jak venkovního prostoru, tak díky vizuálnímu propojení skrze prosklené plochy i interiéru. Objekt má parkoviště se 155 parkovacími místy.

Konstrukční řešení
Konstrukčním nosným systémem je monolitický železobetonový skelet se skrytými průvlaky. Objekt je založen na pilotech. Vyzdívky uvnitř objektu jsou z cihelných děrovaných bloků. Většinu plochy fasády tvoří lehký zavěšený obvodový plášť se systémem předsunutých hliníkových sloupkových profilů. Střídají se zde prosklené plochy s výplněmi z plných sendvičových panelů. Obvodový plášť je částečně vyzděn z cihelných bloků s kontaktním zateplovacím systémem a omítkou. Na části budovy je použita omítka v imitaci pohledového betonu. Závěsný hliníkový systém spolu s horizontálními žaluziemi a pevnými slunolamy tvoří předsunutou část, která objektu dodává plasticitu a určitý výtvarný rastr v dělení jednotlivých ploch. Moderní prvek skla s pokovenou částí působí odlehčeně a zároveň vyváženě k pevné ploše stěnových prvků.

Materiálové řešení a barevnost
Rastr předsunutých hliníkových sloupkových profilů obvodového pláště budovy plní nejenom funkci slunečních clon, ale i výrazného architektonického prvku. Střízlivá kombinace prosklených ploch, liniových hliníkových prvků a fasádních desek v odstínech od světlé cihlově červené až po tmavě červenou spolu s různými formáty desek i okenních výplní rozehrává nenápadnou hru. Podlažnost objektu je zdůrazněna umístěním vodorovných stínících lamel, které slouží i jako lávka pro základní údržbu objektu. S tímto horizontálním prvkem kontrastuje vertikální formát oken. Konferenční část je v kontrastu s oběma křídly jak hmotovým pojetím, tak materiálovým řešením v kombinaci omítky a pohledového grafického betonu. K pravoúhlému rastru, jenž je doménou hlavních budov, obsahuje navíc oblý organický prvek, a to jak v hmotě samotné, tak v řešení prosklených ploch. V interiéru střízlivá barevnost i celkové pojetí společných i výukových prostor odpovídají funkční náplni stavby. Jemné barevné akcenty tónovaných nátěrů, vodící linie v dlažbě i rastr akustických podhledů nastavují jasný systém a řád a usnadňují návštěvníkům pohyb a orientaci uvnitř budovy. Konferenční sály působí na prostory tohoto typu a velikosti nezvykle útulně a přívětivě. Dřevěné obložení spolu s konstrukcí sedadel kontrastuje s odstínem koberce a čalounění křesel v modré barvě. Tento akusticky náročný prostor vyžadoval specifické řešení prostorové akustiky, a to i ve foyerech, kde bylo třeba zajistit snížení hluku a jeho šíření. V konferenčních sálech byly navrženy akusticky pohltivé obklady na stěny a solitérní paravány před okna. Významným prvkem je profilace většinou hladkého a místy perforovaného sádrokartonového podhledu. Panely a obklad s designovým obvodovým rámem se zavěšenými solitérními panely plní současně i funkci výtvarného řešení interiéru. Výzkumné centrum NTIS vzniklo díky finanční podpoře Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Název stavby: Evropské centrum excelence - Výstavba objektu NTIS a CTPVV
Místo stavby: Areál ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň
Investor: Západočeská univerzita v Plzni
Generální projektant: ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň
Autor: Ing. Arch. Jiří Opl, spoluautor: Ing. Arch. Jan Trčka
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Divize 5, České Budějovice
Celkové náklady stavby: 533 mil. Kč


Zdroj: Archinews.cz - 19. 1. 2015 - Karolína Řeháčková
 

zpět ...