Stará synagoga Plzeň

Synagoga v Plzni byla postavena po návratu židů do města v roce 1859. Stalo se tak podle již zrušených předpisů císaře Karla VI. ze zač. 18. století na neveřejném prostranstvím, na dvoře židovského obecního domu. Stavitelem byl Martin Stelzer, který ji postavil v novorománském slohu. Stavba je jednolodní, obdélníková s vestavěnými dvoupatrovými emporami pro židovské ženy. Vedle synagoga je dům šámese, člověka, jenž měl na starosti synagogu a bohoslužby v ní. Později byla přistavěna tzv. Služební synagoga, která je dnes torzem a je památníkem vyvražděných židovských obyvatel Plzně.


Synagoga sloužila židovské obci do roku 1938, potom byla užívána jako skladiště až do restituce po roce 1989. Synagoga byla i ve špatném stavu dějištěm mnoha kulturních pořadů a výstav. V roce 2009 byla zařazena, včetně domu šámese, do projektu 10 hvězd a zrestaurována. Tento dům se stal zázemím pro účinkující při kulturních akcích v synagoze.
Generálním projektantem obnovy se stal náš atelier, který zpracoval koncepci obnovy, projekty a architektonické řešení expozice pod názvem Židovské tradice a zvyky a Židé na Plzeňsku.

  • Ocenění

    Projekt revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd

  • Průběh

    Projekt 2010 – 2011
    Obnova 2012 – 2014, slavnostní otevření 18. 6. 2014