PROFIL A OCENĚNÍ

Názor na architekturu a věříme, že i vstřícnost ke klientovi, zůstává po celou dobu stejná. Základním zaměřením atelieru je obnova našich památek a individuální výstavba od bytové po komerční. Budoucnost totiž neexistuje bez minulosti. Každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslavně. 

 

Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se můžeme odrazit a dál se dostaneme. Proto je naším výsostným zájmem obnova historického vědomí, které má výraz v památkách. 

 

Považujeme za důležité, aby naše památky s námi dál žily, ne jen jako muzeální exponát, ale jako prožívaná skutečnost. Nezanedbatelná je proto i angažovanost atelieru v dobrovolné sféře osvětové činnosti, propagace a konkrétních akcí na záchranu památek. 

 

Protože pracovníci atelieru si dali za cíl dělat dobrou architekturu, nerozlišují mezi architekturou minulosti a budoucnosti. Tvoří i nové stavby, které se řadí po bok dílům našich předků a je radostí, když nová stavba navazuje přímo na historické prostředí. Za své dílo byli odměněni mnoha oceněními a uznáním odborné i laické veřejnosti.

 

Vývoj ateliéru

1991

Naše společnost byla založena v roce 1991. Zprvu pracovala jako Architektonická a projekční kancelář Ing. arch. Jana Soukupa.

1999

V roce 1999 se transformovala a přejmenovala na ATELIER SOUKUP s.r.o.

2006

V roce 2006 se architekt Jan Soukup rozhodnul rozšířit počet společníků o čtyři klíčové spolupracovníky.

2015

V červenci 2015 společnost rozšiřuje svůj název na ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zpracujeme a zajistíme

 • Architektonické a urbanistické studie
 • Návrhy interiérů
 • Projekty pro Programy regenerace městských památkových rezervací a zón
 • Projekty pro územní řízení
 • Autorský a technický dozor
 • Projekty pro Program záchrany architektonického dědictví
 • Projekty pro ohlášení a stavební povolení
 • Komplexní inženýrskou činnost
 • Projekty pro čerpání prostředků z dotačních programů ministerstev ČR a EU
 • Projekty pro provádění staveb
 • Počítačové vizualizace a 3D modely staveb
 • Poradenskou a konzultační činnost, odborné posudky

Odbornost atelieru je garantována dvěma autorizovanými architekty a dvěma autorizovanými inženýry.

Atelier je vybaven čtrnácti grafickými stanicemi, velkoformátovým plotrem a dalšími tiskovými periferiemi. Modely tiskneme na 3D tiskárně Průša. Používáme pouze legální software Graphisoft ArchiCAD, Artlantis, SketchUp Pro, Visual Dynamics V-Ray, AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel, Microsoft Office a Navigo3.

ocenění