ZČU aula – Veleslavínova

Pro Západočeskou univerzitu v Plzni jsme v roce 2017 zpracovali návrh na obnovu auly v budově Pedagogické fakulty. Fakulta sídlí v zajímavé budově bývalé první české reálky v historickém jádru města Plzně ve Veleslavínově ulici. Stavba vznikla mezi lety 1864 – 1865 a po dokončení byla považována za nejlépe vybavenou školní budovu v Rakousku-Uhersku. V současné době, ačkoliv byl v minulosti trochu setřen její lesk nevhodnými úpravami, je po právu zapsána mezi nemovité kulturní památky. A právě v prostoru bývalé kaple se dnes nachází aula.

 

Z původních detailů architektury se mnoho nezachovalo – kazetový strop, dřevěné deštění, dveře a výtvarně kvalitní svítidla z 60. let 20. století, z mobiliáře pouze starý klavír. S ohledem na finanční možnosti investora byl nastaven rozumný kompromis mezi obnovou původních architektonických úprav stěn a interiérovým mobiliářem včetně technického vybavení a akustických úprav. Byly navrženy atypické stoly, katedra a mobilní věšáky speciálně pro prostor auly a doplněny typovými židlemi. Výtvarně jsme se snažili prvky mobiliáře odlehčit formou chromovaných kovových podnoží a tím dát vyniknout světlé parketové podlaze z jasanového dřeva. Katedru jsme navrhli jako účelný multimediální stůl, který by měl i přes absenci stupínku působit civilním, ale důstojným výrazem. Její členění vychází z tvarové geometrie zachovalého obložení a prostorových nároků při pořádání promocí. Prostor auly byl doplněn o akustické panely a elektricky stahovatelné zatemňující závěsy.


Věříme, že po dokončení byla fakulta pedagogická a s ní i celá Západočeská univerzita v Plzni obohacena o kvalitní prostor pro výuku, který navázal na duch původních progresivních stavitelů z 19. století a zlepšil kvalitu prostředí pro posluchače. Zbývá jen doufat, že se v budoucnosti podaří najít prostředky i pro restaurování kazetového stropu.

  • Foto

    ARBYD CZ s. r. o.