Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova je navržen do západní části vnitřního města Plzně. Jeho hmota zaceluje nárožní proluku mezi ulicemi Poděbradova – U tržiště naproti komplexu budov Centra Avalon. Architektura nového domu je formována zejména přehledným a účelným členěním vnitřních prostor, respektem k návaznosti domu na okolí a nadčasovým architektonickým výrazem.

 

Většina ze 46 bytových jednotek je alespoň jednou místností orientována do klidného vnitrobloku s terasou se zelenou střechou. Jejich dispozice je navržena tak, aby plocha chodeb byla minimalizována ve prospěch prosvětlených pokojů. Domovní parter s malými obchody při ulici Poděbradova odděluje přízemní byty od ruchu ulice a oživuje městský prostor. Dům se tím stává přirozenou součástí centra města.

 

Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní arkýř s výrazným pásovým oknem. Jeho vystupující hmota dává nový výraz nároží bloku. Je také spojujícím prvkem rozdílně odstupovaných podlaží objektu, která jsou modelována v závislosti na okolní zástavbě. Dispoziční a provozní přehlednost se promítá i do kompozičního řešení fasády. Architektura domu se tak vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.