ZČU FAV NTIS

Objekt NTIS a CTPVV (Nové technologie pro informační společnost a centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu) je nové centrum Západočeské univerzity v Plzni, kde sídlí výzkumné Evropské centrum excelence NTIS, zároveň se zde nachází prostory pro výuku a výzkum Fakulty aplikovaných věd.


Objekt je půdorysně uspořádán do tvaru rozevřeného písmene H o rozměrech cca 95 x 75 m. Obě hlavní křídla jsou v parteru propojena společným zázemím. V objektu jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti, studovny, lehké a těžké laboratoře a dva konferenční sály.
Organické propojení obou křídel v parteru dodává objektu dynamiku, kterou podporují i dvě hmoty různě vysokých křídel. Nároží vyšší hmoty je doplněno stožárem a vytváří tak dominantu přilehlému nádvoří. Obvodový plášť tvoří výtvarně pojatá mozaika, v níž se střídají plochy prosklené a plochy z pevných materiálů. Předsazený hliníkový systém vodorovných a svislých slunolamů člení hmotu jednotlivých křídel a dodává objektu drobnější měřítko a plasticitu. Moderní prvek souvislého prosklení s pokovením působí lehce a zároveň vyváženě k pevné ploše stěnových prvků.


V severní části je situován veřejný prostor atria s vodním prvkem. Východní křídlo je určené pro část CTPVV a západní křídlo pro část NTIS. Objekt má společné parkování pro 155 automobilů umístěné v 1.PP.

  • Realizace

    2012 - 2014