NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.

Z tisku

Velkou židovskou synagogu v Plzni čekají další opravy

[07.03.2012]
Plzeň - Z průčelí jedné z plzeňských dominant tu a tam spadne kus omítky. I na kopulích by bylo třeba obnovit nátěr a zkontrolovat jednotlivé šupiny, z nichž se střecha skládá. Velká synagoga se i proto letos dočká dokončení již započatých oprav.

Plzeň - Z průčelí jedné z plzeňských dominant tu a tam spadne kus omítky. I na kopulích by bylo třeba obnovit nátěr a zkontrolovat jednotlivé šupiny, z nichž se střecha skládá. Velká synagoga se i proto letos dočká dokončení již započatých oprav.

„Nemůžeme to nechat v tak katastrofálním stavu,“ ozřejmuje předsedkyně židovské obce Eva Štixová a popírá, že by šlo o kosmetickou úpravu a jakousi přípravu jednoho z kulturních míst města na rok 2015, kdy se má Plzeň stát evropským městem kultury.

Štixová navíc vysvětluje: „Vliv na stav budovy má i její umístění. To, že okolo projede denně tisícovka aut, i povětrnostní vlivy mají za následek, že je třeba řešit další opravu.“

U synagogy dojde k rekonstrukci průčelí - předního tympanonu a severní věže. „Bude to obdobné jako loni u jižní věže,“ popisuje chystané práce jednatel Ateliéru Soukup Antonín Švehla.

Na opravu a kontrolu kopulí ale zatím nejsou finanční prostředky, stejně jako na opravu celé střechy.

Práce bude financovat Židovská obec v Plzni. Ta mimo jiné zažádala o grant na Plzeňském kraji a odboru kultury města Plzně, protože na podobné opravy nemá dostatek prostředků. „Z peněz, které vybereme jako pořadatelé koncertů a výstav, hradíme běžnou režii synagogy,“ říká Eva Štixová.

Největší rekonstrukce se plzeňská Velká synagoga dočkala v letech 1994 a 1995, kdy byla opravena zvenku. V následujících třech letech se dokončovaly úpravy interiéru.

Zdroj: deník.cz - Plzeňský deník - 7. 3. 2012 Vít Poláček

zpět ...