NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.

Z tisku

Litický zvon odkryl další tajemství

[02.02.2011]
Plzeňský architekt Soukup rozluštil latinský nápis na zvonu gotického kostela v Liticích.

„Léta Páně 1576 na den Páně sv. Jiří shořel zvon tento. V roce 1582 na pokyn kněze Adama Haslera probošta Chotěšovského následně restaurován a posvěcen ke slávě Boha všemohoucího a blahoslovených apoštolů Petra a Pavla.“ Rekonstrukce litického kostela sv. Petra a Pavla v Liticích přináší další zjištění a překvapení. „Při opravě zvonové stolice se nám povedlo rozluštit latinský nápis, který odkryl zase něco z historie,“ říká plzeňský architekt Jan Soukup.

Díky tomu je jasné, že nejstarší z poslů radostných i smutných událostí, zvon nazvaný Petr a Pavel (v kostele jsou tři zvony), pochází z roku 1582 a byl zhotoven z materiálu jeho předchůdce který se roztavil při požáru dřevěné zvonice o šest let dříve. Už dříve se zjistilo, že na místě gotického kostela ze čtrnáctého století stála románská, s velkou pravděpodobností sakrální stavba z přelomu dvanáctého a třináctého století. „Při bourání zdiva staré stavby se kameny postupně použily do zdiva nové kostelní lodi, která vlastně starý kostelík během stavby obkročila,“ vysvětluje architekt Soukup, který románské kameny stavby při opravě fasády rozpoznal. Kostel v Liticích patří na Plzeňsku mezi nejvýznamnější církevní stavby. Od roku 1996 se o vesnický kostel s vzácným mobiliářem stará Koinonia Jan Křtitel, která okamžitě zahájila jeho opravy.

„Zpočátku se týkaly odvlhčení kostela, opravy krovů, střech a později věže. V minulých letech začala oprava fasády celého kostela a interiérů, nyní se opravují varhany vyrobené v roce 1833,“ připomíná Soukup. Ještě ne všechno je ale hotové. „Zbývá dokončení fasády presbytáře a části kostelní lodi. Uvnitř je potřeba restaurovat gotické sošky a oba boční oltáře, pocházející z původního chotěšovského kláštera. A také se budou renovovat původní fresky,“ připomíná Soukup. Na tyto opravy je ale nutné sehnat kolem sedmi milionů korun, peníze se zatím dávají dohromady. „Stále přicházíme na nová tajemství ze života stavby. Pořád je to dobrodružství,“ vyznává se známý plzeňský architekt.

Evžen Zavadil

Zdroj: 7Sedmička.cz Mladá Fronta Plzeň 2. 2. 2011

zpět ...