Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 

Z tisku

Za kapličku v Holubči už se nemusejí stydět

[13.09.2014]
Holubeč – Tuto neděli bude církevní stavba vysvěcena biskupem Radkovským.

Za kapličku v Holubči už se nemusejí stydět

Holubeč – Tuto neděli bude církevní stavba vysvěcena biskupem Radkovským.

Na kapličku Panny Marie Bolestné v Holubči, která spadá správou pod Město Hostouň, byl dlouhá léta žalostný pohled. Církevní stavba doslova hyzdila náves a zdálo se, že její dny jsou už spočteny.

Smutný byl fakt, že se jedná o nemovitou kulturní památku, zapsanou pod číslem 51959/4–5278 v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, jejž vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče.

„Projektovou dokumentaci na opravu kapličky zpracovala projektová kancelář Atelier Soukup se sídlem v Plzni. Oprava kapličky proběhla ve dvou fázích," říká hostouňský starosta Miroslav Rauch.

Nejprve se přistoupilo k opravám střechy, aby do kapličky nezatékalo.

„Opravu střechy tehdy provedl místní živnostník František Pivovarník a Plzeňský kraj na ni přispěl 110 tisíci korun," upozorňuje starosta.

Do kapličky sice přestalo zatékat, ale na nový kabát si musel počkat až do letoška, tedy dlouhých sedm let.

„Konečně se nám podařilo nechat opravit zbytek. Udělaly se nové vnitřní omítky i fasáda, kaplička dostala novou podlahu i dveře, které jsou opatřené mříží. Tyto práce provedla firma DSP Domažlice. Plzeňský kraj nám pomohl financovat i tuto druhou etapu oprav, a to z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje, z nějž přispěl částkou 80 000 Kč.

Město Hostouň stála doposud oprava holubečské kapličky zhruba 340 000 korun.

V neděli 14. září se u kapličky Panny Marie Bolestné uskuteční od 15 hodin mše, opravenou stavbu vysvětí plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Zdroj: domazlicky.denik.cz / Domažlice / Kultura - 13. 9. 2014 Milena Cibulková

zpět ...