Reference

STAVBY PRO BYDLENÍ - Bytový dům Horšovský Týn


Čtyřpodlažní objekt se nachází na křižovatce ulic 5. května a Lobkovicovy v centru Horšovského Týna. Dříve zde stávalo šest měšťanských domů, které byly z důvodu špatného technického stavu zbourány. Architektonické ztvárnění objektu respektuje původní zástavbu proluky. Fasáda objektu je rozdělena na šest samostatných objektů, z nichž jeden je plně historizující. Dispozice objektu však tvoří jeden celek a rozčlenění na šest budov v ní není patrné.

zpět ...