Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.

Aktuality

Obnova auly Pedagogické fakulty ZČU v Plzni

[08.02.2019]

Pro Západočeskou univerzitu v Plzni jsme v roce 2017 zpracovali návrh na obnovu auly v budově Pedagogické fakulty. Fakulta sídlí v zajímavé budově bývalé první české reálky v historickém jádru města Plzně ve Veleslavínově ulici. Stavba vznikla mezi lety 1864 - 1865 a po dokončení byla považována za nejlépe vybavenou školní budovu v Rakousku-Uhersku. V současné době, ačkoliv byl v minulosti trochu setřen její lesk nevhodnými úpravami, je po právu zapsána mezi nemovité kulturní památky. A právě v prostoru bývalé kaple se dnes nachází aula.

Z původních detailů architektury se mnoho nezachovalo - kazetový strop, dřevěné deštění, dveře a výtvarně kvalitní svítidla z 60. let 20. století, z mobiliáře pouze starý klavír. S ohledem na finanční možnosti investora byl nastaven rozumný kompromis mezi obnovou původních architektonických úprav stěn a interiérovým mobiliářem včetně technického vybavení a akustických úprav. Byly navrženy atypické stoly, katedra a mobilní věšáky speciálně pro prostor auly a doplněny typovými židlemi. Výtvarně jsme se snažili prvky mobiliáře odlehčit formou chromovaných kovových podnoží a tím dát vyniknout světlé parketové podlaze z jasanového dřeva. Katedru jsme navrhli jako účelný multimediální stůl, který by měl i přes absenci stupínku působit civilním, ale důstojným výrazem. Její členění vychází z tvarové geometrie zachovalého obložení a prostorových nároků při pořádání promocí. Prostor auly byl doplněn o akustické panely a elektricky stahovatelné zatemňující závěsy.

Věříme, že po dokončení byla fakulta pedagogická a s ní i celá Západočeská univerzita v Plzni obohacena o kvalitní prostor pro výuku, který navázal na duch původních progresivních stavitelů z 19. století a zlepšil kvalitu prostředí pro posluchače. Zbývá jen doufat, že se v budoucnosti podaří najít prostředky i pro restaurování kazetového stropu.

Autoři: Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Marek Marovič

Foto: ARBYD CZ s.r.o.

zpět ...

Univerzita Plzen-01.jpgUniverzita Plzen-03.jpgUniverzita Plzen-02.jpgUniverzita Plzen-10.jpgUniverzita Plzen-19.jpgUniverzita Plzen-06.jpgUniverzita Plzen-18.jpgUniverzita Plzen-13.jpgUniverzita Plzen-08.jpgUniverzita Plzen-15.jpg