Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.

Aktuality

Soutěžní návrh Muzea generála Pattona v Plzni

[15.08.2018]
Prezentace tvorby atelieru

Na počátku letošního roku jsme se zúčastnili vyzvané architektonické soutěže na adaptaci objektu bývalé vojenské správy na Klatovské třídě 19 v Plzni pro nové umístění Muzea generála Pattona a prezentaci částečně dochovaných interiérů bytu Huga Semmlera, jehož hudební salon navrhl významný architekt Adolf Loos. V soutěži jsme sice neuspěli, ale přesto to pro nás byla práce velmi zajímavá. Architektonický koncept vycházel z několika premis, které jsme si předsevzali:

- Vytvoření svébytné atmosféry jednotlivých prostorů

Umístění vojenského muzea v bývalém činžovním domě vypadá zprvu jako nepříliš šťastné řešení. Omyl! Veškeré nevýhody stávající stavby pro účely muzea jsme eliminovali novou patrovou přístavbou ve dvoře, která vytvořila prostředí umožňující muzejní instalace zcela nezávislé na limitech okolního prostředí. Architektura muzea soustřeďuje svoji pozornost dovnitř, přičemž provozně zůstává zachován poklidný ráz městského vnitrobloku respektující bydlení v okolní zástavbě. Spodní část přístavby s expozicí nejtěžší techniky je možné velkoryse otevřít do dvora, nebo dvůr ponechat zcela provozně oddělený. Nová dvoupatrová přístavba spojená se stávajícím domem uvede návštěvníka od počátku expozice do jejího konce na cestu postupně vyprávěného příběhu osvobození a k překvapivým prostorovým souvislostem. Forma přístavby umožňuje umístit exponáty těžké techniky nejen v přízemí, ale i v patrech. Prostor expozice je koncipován tak, aby expozice vojenského muzea a interiérů bytu Huga Semmlera byly na sobě zcela nezávislé.

- Inspirace teoretickými úvahami Adolfa Loose

Architektura musí mít charakter. Jinými slovy musí k lidem promlouvat. Použitý pohledový tryskaný beton, hliníkový plech, sklo a určitá přísnost výrazu s čistě funkčními otvory zakrytými skládacími plechy s prořezanými otvory odkazují k strohému vojenskému jazyku muzea.

- Přehledný provoz

Nový vstup navržený přímo z Klatovské třídy pod severním arkýřem se stává čitelným poutačem pro návštěvníky muzea. Po stávajícím schodišti, či výtahem, se návštěvník bezbariérově dostane do všech částí expozic. Pro návštěvníka Muzea generála Pattona začíná expozice v 3.NP. Lineárně koncipovaný směr prohlídky expozice, který se odráží i v architektonickém řešení přístavby, umožňuje sledovat kontinuálně příběh osvobození bez nutnosti se na trase vracet. Oddělení jednotlivých placených prostorů expozic je řešeno vstupenkami na principu přístupových karet. Expoziční prostory jsou sice jasně odděleny, ale zároveň byly navrženy tak, aby bylo umožněno provozní propojení v jednotlivých podlažích a možnost obměny instalace těžkých exponátů v patrech i ve dvoře.

Autoři návrhu: Ing. arch. Marek Marovič, Ing. arch. Jiří Opl

zpět ...

s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpgs7.jpgs8.jpg