Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.

Názory

SEDM DŮVODŮ PROČ SE MI LÍBÍ KAŠNY NA PLZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ

[22.08.2010]
Komentář architekta Jana Soukupa k novým kašnám na plzeňském náměstí Republiky.

SEDM DŮVODŮ, PROČ SE MI LÍBÍ KAŠNY NA PLZEŇSKÉM NÁMĚSTÍ

Nejsem zcela nezaujatý divák, ale patřím k občanům města a odborníkům, kteří považují kašny za dobré dílo. A rád bych sdělil proč.

Prvním důvodem je, že jsou na správných místech. V dostatečně uctivém odstupu od katedrály, ale přesto se dostávají s ní do pohledového kontaktu a ten pro ně nevychází špatně. Pravda, je to zásluha konceptu, který jsme připravili jako spoluautoři obnovy náměstí.

Druhým důvodem je, že nejsou ani velké ani malé. Mají správné proporce vhledem k rozloze náměstí, možná mohly být i větší. Ale jsou jednoduše řečeno monumentální a to je kvalita, která na naše náměstí patří.

Třetím důvodem je, že jsou z festovního materiálu, dostatečně důstojného pro historické prostředí. Žula, bronz a zlato provázejí lidstvo dějinami, jako materiál pro nejlepší umělecká díla.

Za čtvrté se mi líbí jejich barevnost. Ne každý si asi všiml, že vychází z barevnosti morového sloupu ze severní strany náměstí, na nádobách opakuje barvu jeho zčernalého pískovce a zlato upomíná pozlacený vrchol sloupu se sochou Panny Marie. Barevnost vnímám jako velmi důležitou vlastnost objektů. Proto také byl na náměstí použit porfyr který, kromě toho že se po něm dobře chodí, má stejnou barevnost jako křemencové valounky, které náměstí vládly šest set let. Lze si to ověřit u morového sloupu, kde jsou původní valounky použity.

Za páté pak tím důvodem je konzervativnost jejich konceptu a přitom moderní tvář. Jsou to skutečně kašny, tedy nádoby, do nichž se přivádí voda tak, aby dopadala z výšky. Protože po staletí se ke kašnám chodilo s putýnkami a do nich voda tekla zhora. Nejsou tedy fontánami, které patří spíš do parků, do zámeckého prostředí či do novodobých urbanistických prostor. A nehrají si na historický inventář, nestydí se za dobu svého vzniku.

Šestým důvodem je, že se jako jediné ze soutěžních řešení věnují tématu městského znaku. Ten je nepochybně zhmotněním dějin města, pravda prvních třech století, ale století důležitých, které formovaly jeho charakter a předurčily mu místo mezi českými městy. Je to věčné téma města, které nepodléhá dobové módě.

A ten sedmý důvod? Že tyto kašny byly dělány pro plzeňské náměstí. Všechny ostatní soutěžní kašny by mohly stát kdekoliv, ale právě ty Císlerovy mohou být jen na náměstí. Kvůli vztahu k historii města, kvůli své barevnosti, pro své dokonalé proporce, kvůli svému odvážnému řešení, protože odvaha a riskování a stání si za svým je pokladem plzeňské historie, které nám předkové zanechali. Proto tyto kašny nemohou stát jinde, ztratily by smysl.

Srpen 2010

Ing. arch. Jan Soukup
spoluautor obnovy náměstí Republiky v Plzni

zpět ...