Západočeské muzeum

Budovu Západočeského muzea navrhl jeho ředitel architekt Josef Škorpil, secesní výzdobu navrhl arch. Alois Čenský a stavbu v letech 1898 až 1901 realizoval stav. Eduard Kroh. Ještě dvanáct let se budova dovybavovala muzejním inventářem a tak oficiální otevření proběhlo až v roce 1913. Během let komunismu byla budova napadena dřevomorkou a expozice nejvyššího patra byly uzavřeny. Rekonstrukce muzea se začala připravovat v roce 1984 vypracováním studie a pak následovalo vypracování projektové dokumentace. Zahájení prací bylo v roce 1986. Pro svízelné financování se práce protáhly a tak poslední expozice se otevřely až v roce 2016. Nicméně ještě nejsou, k dnešnímu datu, dokončeny fasády.

Velkým problémem při realizaci obnovy se ukázalo to, že za doby komunistického režimu nebylo možné získat větší profily dřevěných trámů pro rekonstrukci krovu. Proto byl původní dřevěný krov zcela odstraněn a nový byl zhotoven jako ocelový. Předtím byla provedena plochá střecha, aby bylo muzeum chráněno po dobu jeho stavby proti zatékání. Dalším problémem bylo zajištění bezbariérového přístupu do všech expozic, které bylo, pro přehnané množství různých schodišť a schodišťových stupňů uvnitř budovy skoro neřešitelné. Základem jsou dvě nové komunikační věže při dvorním průčelí, doplněné několika plošinami uvnitř stavby.

Jako první byla otevřena expozice historické zbrojnice v roce 1995, později následovala knihovna v roce 1997, jejíž kapacita byla rozšířena na výšku vloženými emporami s dalšími knihovními regály. Archeologická a historická expozice v 1. patře byla otevřena v roce 2013. Expozice tradičních umělecko historických sbírek ve 2. patře budovy byla otevřena v roce 2016.

 • Vlastník

  Plzeňský kraj
  Západočeské muzeum v Plzni

 • Projekt

  Ing. arch. Jan Soukup v letech 1985 až 1991.
  Další spolupráce s Ing. arch. Jiřím Oplem.

 • Projekty expozic

  zbrojnice: xxxxx a Ing. arch. Jan Soukup
  archeologie: LN design, Ing. Luděk Novotný
  historie: GL – GP architekti, Ak. arch. Václav Vagaday, O. Zámiš
  uměleckohistorická sbírka Ing. arch. Jan Soukup a Ing. arch. Jiří Opl

 • Dodavatel

  OSP Plzeň sever do roku 1991, ocelová konstrukce krovů Škoda Plzeň
  Občanské a průmyslové stavby 1991 až 2001
  fasády Kypta Stavoservis Plzeň s. r. o.