Vizualizace historických staveb

Architekt Jan Soukup se zabývá rekonstrukcemi vzhledu historických budov. Ve spolupráci s Ing. Ivanem Klímou rekonstruuje pravděpodobný vzhled historických staveb ve 3D.


Příklady zpracovaných vizualizací:

  • katedrála sv. Bartoloměje ve 14., 15., 16., 19. a 20. století
  • kostel sv. Václava v klášteře Chotěšov před zbořením v roce 1837
  • Románský kostel v Potvorově před zničením věže v husitských válkách a dnes.
  • Filmová vizualizace pro expozici ZČM v Plzni Starého Plzence (dříve Plzně)
  • „Hradiště Hůrka“ v 10. a 13. století, spolupráce Ing. Ivan Klíma, režisér Pavel Štingl