Techmania Science Centrum Plzeň

Společnost Škoda Investment a.s. a Západočeská univerzita v Plzni založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost s cílem vybudovat v areálu plzeňské Škodovky moderní interaktivní centrum, ve světě označované jako science centrum.

 

Pro umístění Techmanie byly vybrány dva objekty areálu podniku Škoda Holding v Plzni stojící při jihovýchodní hranici průmyslové zástavby areálu. Větší objekt, označovaný číslem 55, byl postaven v letech 1917 až 1918 plzeňskou firmou Müller a Kapsa a sloužil po většinu své existence k výrobě parních lokomotiv, později Škodě Ozubená kola jako hala s vývojovými konstrukcemi pro výrobu převodových skříní.

 

Pro planetárium a vesmírnou expozice byla vybrána budova č. 56, postavená v roce 1917 jako kantýna zaměstnanců Škoda. Jedná se o první stavbu na území dnešní České republiky, postavenou s použitím dřevěných lepených vazníků tzv. Hetzerovy konstrukce. Realizátorem byla opět firma Müller a Kapsa, která byla pro Čechy nositelem patentu této konstrukce.

 

Objekt č. 55 je 6ti lodní halový prostor s dvou a třípodlažními zděnými přístavbami ze severní a východní strany. Halový prostor slouží jako variabilní expoziční plocha s navazujícími funkcemi v přístavcích. Do prostoru první východní lodě je vestavěna galerie ve výšce cca 4,6 m, která umožní výškový pohled na instalovanou expozici a současně vytvoří nezbytné vstupní prostory a ve spodní části expoziční plochy, vyžadující úplné zatemnění. V hale jsou zachované funkční jeřáby, které budou obnovené a eventuelně využívané pro manipulaci s exponáty.

 

Ve zděných vícepodlažních přístavcích budou umístěny další funkce, s vizuálním propojením do expozice. Severní přístavek je určen pro administrativu a technické prostory a sociální zázemí v přízemí. Východní přístavek je přístupný od hlavního vstupu a jsou v něm umístěny další funkce – laboratoře, dílny a klubovny pro návštěvníky. Dále je zde zázemí restaurace, dílny pro výrobu a opravy exponátů a sklady.

 

Druhý objekt č. 56 slouží jako expozice vesmíru a planetárium. Hlavními prezentačními prostorami jsou dvě kopule, vestavěné tak, aby konstrukce haly byla viditelná. Ve velké kopuli je astronomický sál s hledištěm, sklopeným pod úhlem 35°a kapacitě 160 sedadel, který je řešen jako multifunkční sál s virtuálním zobrazovací 3D plochou na povrchu kupole tzv. virtuárium. Hlavní vstup do budovy je ze severu, z mostu přes stávající vlečku, který tento objekt spojuje s objektem vlastní Techmanie.

 

Parkovací objekt je realizován jako dvoupodlažní, částečně zapuštěný do terénu s kapacitou 180 míst.

 • Vlastník objektu a investor

  Techmania Science Center o.p.s.

 • Autoři projektu

  Ing. arch. Jan Soukup
  Ing. arch. Jitka Růžičková

 • Stavební řešení

  projekt Atelier Soukup s.r.o. Plzeň
  Ing. Antonín Švehla, David Cígler dipl. tech.
  Ing. Michaela Hellerová
  Ing. Drahomíra Cígler Žofková

 • Spolupráce interiéry

  Atelier Velehradský Brno

 • Dodavatel stavby

  Berger Bohemia a.s. Plzeň

 • Časový postup

  studie 2009
  projekt 2011
  realizace 2012 - 2014

 • Ocenění

  2013 Stavba toku Plzeňského kraje – cena primátora města Plzně
  2014 Stavba roku Plzeňského kraje – cena Okresní hospodářské komory