Rekonstrukce františkánského kláštera v Plzni

Areál kláštera patří k nejvýznamnějším historickým budovám v Plzni. Byl založen v roce 1297 a jsou v něm otištěny všechny historické děje a architektonické slohy za více jak 700 let jeho existence. Po roce 1989 se vrátil římskokatolické církvi, která v roce 1994 zahájila jeho obnovu, jež není dosud ukončena a pro níž náš atelier vypracovává potřebné projekty. Kromě záchrany areálu bylo nejvýznamnějším počinem založení Diecézního muzea v nejkrásnějších částech konventu – v ambitech, v refektáři, v kapitulní síni a v patře v knihovně a bývalé nemocnici.

 

Architekt Jan Soukup byl iniciátorem muzea a od roku 1997 v něm organizoval výstavy a koncerty. V roce 2009 se podařilo zajistit financování z fondů EU na zřízení profesionální expozice Muzea církevního umění Plzeňské diecéze jako součásti Západočeského muzea. Architekt Jan Soukup vypracoval koncepci muzea a architektonický návrh. Je autorem všech textů v přízemí. V patře pak spolupracoval s Mgr. Luďkem Krčmářem a PhDr. Janem Merglem. Muzeum bylo otevřeno v červnu 2012. Ostatní části kláštera užívá Biskupství Plzeňské a Farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. V roce 2021 by měla být ukončena obnova vnějšího pláště kostela a další práce by měly pokračovat v interiéru kostela.

Orientační schéma k nahlédnutí zde.

 • Otevření Muzea církevního umění Plzeňské diecéze

  2012

 • Vlastník kláštera

  Plzeňské biskupství

 • Hlavní architekt

  Ing. arch. Jan Soukup

 • Spolupracující architekti na projektu MCUPD

  Ing. arch. Marek Marovič
  Ing. arch. Jan Trčka

 • Hlavní inženýr projektu

  Ing. Antonín Švehla

 • Dodavatelé

  SPOP Plzeň s.r.o. 1995 – 1999
  Silba el-stav s.r.o. 2001 – 2014
  Artchkaso s. r. o. 2014 – 2020

 • Ocenění

  2012 Stavba roku Plzeňského kraje
  2013 Cena Gloria musaealis
  2. místo, Ministerstvo kultury ČR