Prostorové modely

Pro svoji práci využívá atelier prostorové modely.

Příklady:

  • Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, stav roku 1525, autor arch. Jan Soukup, plastový model vyhotovil M. Lejček 2006.
  • Model domu v Poděbradově ulici, návrh arch. Marek Marovič, lepenkový model vyhotovil Hynek Havlík 2015.
  • Model paláce Ehrlich v Šafaříkových sadech, návrh arch. Pavel Rieger, plastový model vyhotovil M. Lejček 2004, návrh nebyl realizován.