Obnova menších kostelů a kaplí

Velký podíl projekčních prací ateliéru patří do kategorie obnovy menších církevních staveb, které tvoří podstatu naší krajiny. Jsou součástí menších míst, a byť nejsou velké, jsou to obvykle nejkvalitnější stavby v obcích a v krajině, mnohdy s vysokou symbolickou funkcí. V následujícím krátkém výběru představujeme část těchto staveb, většinou presentovaných výchozím stavem a stavem po obnově.  Hodně takových staveb bylo zcela zdevastovaných i v interiéru, a pokud se podařilo jej obnovit, představujeme i ten.

 

Projektů obnovy těchto staveb se zúčastnili postupně všichni pracovníci ateliéru pod vedením Ing. arch. Jana Soukupa a hlavního inženýra ateliéru Ing. Antonína Švehly.

 

Realizátory rekonstrukcí jsou nejrůznější stavební firmy ze západních Čech.