Klášter Chotěšov

Za více než 800 let své historie prošel klášter v Chotěšově mnoha dramatickými ději, rozkvětem i ničením. Zásadní změnou byla stavba nového konventu v letech 1734 – 1756, realizovaná podle projektu plzeňského architekta Jakuba Augustona. Jeho se v současnosti týkají hlavní obnovovací práce (kromě prelatury, pavilonku a venkovních prostor). Konvent je monumentální čtyřkřídlá stavba, vybudovaná na terénním zlomu nad údolím řeky Radbuzy. Její poloha ji předurčuje k dominanci nad širším krajem. Vlastníkem je obec Chotěšov. Obnova byla zahájena ještě na konci 80. let, která ale tehdy skončila vyhořením krovu nad velkým schodištěm (vlastníkem byly Hotely a restaurace Liberec).

 

Od roku 1993 prochází konvent opravou krovů a střech, která je dnes z 80% hotová. Do roku 2001 byla sejmuta a znovu osazena freska nad schodištěm. V roce 2016 se obnova konventu dostala do programu IROP, z 95% financovaného z fondů Evropské Unie. V rámci této akce byla obnovena fasáda jihozápadního křídla konventu, zřízeno nové muzeum a lapidárium originálů barokních soch v nově opravených interiérech konventu. Součástí bylo i restaurování kapitulní síně s bohatou malířskou výzdobou a vytvoření zázemí pro návštěvníky a účinkující. Další finanční prostředky jsou získávány z prostředků Ministerstva kultury v rámci Projektu záchrany architektonického dědictví (1995 – dosud).

 

Vzhledem k náročnosti obnovy areálu a svízelnému prosazování jeho potřeb, pomáhá vlastníkovi areálu spolek Klášter Chotěšov, do února 2020 vedený Janem Soukupem. Členové spolku pomáhají s oživováním areálu kulturními akcemi a prováděním návštěvníků.

 • Vlastník

  Obec Chotěšov

 • Projekty

  průběžně od roku 1993

 • Realizace

  krovy a střechy: firma Pokorný s. r. o.
  stavební práce: Občanské a průmyslové stavby s. r. o.
  Štuko Ars Klatovy s. r. o.