Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, revitalizace

Katedrála sv. Bartoloměje je nejvýznamnější historickou stavbou města Plzně. Byla postavena v gotickém slohu mezi roky 1344 až 1480 s pozdějšími změnami. Je 63 m dlouhá a 27 m široká. Výška kleneb je 25 m a je ozdobena nejvyšší kostelní věží v republice o výšce 102,2 m. Její poslední generální oprava proběhla v letech 1914 – 1919 pod vedením architekta Kamila Hilberta, který tehdy dostavoval katedrálu sv. Víta v Praze. V roce 2016 byla zařazena do akce na obnovu národních kulturních památek, financovaných z fondů EU v rámci IROP. Obnova proběhla v letech 2018 – 2021. Týkala se všech složek památné stavby včetně restaurování všech uměleckých děl katedrály.

 

Po stavební stránce byly očištěny všechny vnitřní povrchy stěn, opraveny poškozené klenby a restaurovány veškeré jejich malby, bylo pořízeno nové osvětlení a do restaurovaných lavic z konce 17. století bylo pořízeno vytápění. Byly restaurovány všechny oltáře, kazatelna a varhany, včetně sochařského a malířské vybavení. Nejvýznamnějším počinem bylo restaurování Plzeňské Madony, gotické sochy z doby před rokem 1384 z dílny Petra Parléře, která je prototypem tzv. Krásného slohu a je nepochybně nejvýznamnějším uměleckým dílem v Západních Čechách a svým významem přesahuje střední Evropu.

 

V podkroví gotického krovu je zřízena expozice s tématem historie katedrály, její věže a zvonů.

 • Autoři

  Ing. arch. Jan Soukup
  Ing. arch. Jan Trčka
  Mgr. Viktor Šmolík

 • Vlastník

  Farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

 • Projekt

  Ing. arch. Jan Soukup
  Ing. arch. Jan Trčka 2016

 • Realizace

  2018 – 2021 Stavitelství Šmíd

 • Restaurátorské práce

  Agentura Jan Zrzavý Praha