PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Jan Soukup - životopis

narozen: 6. 12. 1946 v Plzni

rodiče: Karel Soukup (1895 - 1989) a Emilie roz. Červená (1910 - 1988)

sourozenci: Vladimír (1934), Karel (1937) a Emil (1939)

manželka: Magdalena roz. Kubáňová (1949), sňatek 1975

děti: Michal (1976), Pavel (1977), Martin (1983) a Vojtěch (1986)

vzdělání:
- Základní devítiletá škola Plzeň, Podmostní ul. 1953 - 1962
- Střední průmyslová škola stavební v Plzni 1962 - 1966
- České vysoké učení technické, fak. stavební, obor architektura 1970 - 1976
- postgraduální studium obor Obnova památek, ČVUT Praha fak. architektury 1988 - 1991

zaměstnání:
- Pozemní stavby v Plzni 1966
- Vojenská služba v Sušici 1966 - 1968
- Krajská projektová organizace Stavoprojekt 1968 - 1991, vedoucí projektant od 1983, ředitel podniku 1990 - 1991
- zakladatel soukromé projekční kanceláře 1991 - dodnes, zprvu Architektonická, projekční a inženýrská kancelář Ing. arch. Jan Soukup, od roku 1998 Atelier Soukup s.r.o. - jednatel.

veřejná činnost:
- Městská památková komise v Plzni (1978 - 1994, 1990 - 1992), zprvu člen, v druhém období předseda
- Svaz architektů (1976 - 1989)
- Svaz architektů - Komise pro rekonstrukce staveb, člen (1981 - 1989)
- Obec architektů (od 1990), předseda Obce architektů plzeňské oblasti (1990 - 2005)
- Česká komora architektů (1991), autorizace č. 0130
- Občanské sdružení na obnovu památek Rokycan a okolí, zprvu Nadace kanovníka Staška, předseda od 1991
- Občanské sdružení Klášter Chotěšov od 1992, předseda od 2001 dosud
- Liturgická komise pro arcidiecézi pražskou a diecézi plzeňskou (od 1996 - dosud)
- Diecezní muzeum v Plzni, výkonný předseda odborné rady (2000 – 2007)
- Odborná rada ředitele Národního památkového ústavu v Plzni, člen od roku 2003 do roku 2006
- Rotary Club Plzeň, člen od roku 2005
- Regionální památková rada NPÚ v Plzni, člen od roku 2006
- Nadační fond Dominanty, člen správní rady, od roku 2009
- Komise Rady města Plzně pro koncepci a rozvoj, člen rady (2011 - 2014)
- Muzeum církevního umění plzeňské diecéze ZČM, člen rady muzea (2012 - dosud)

profesní činnost:    
- projektové práce převážně v oblasti rekonstrukcí památek

publikační, přednášková a výstavní činnost:
- autor výstavy Církevní památky v Plzni, konané v Diecézním muzeu 1999
- autor výstavy Ukradené památky v plzeňské diecézi, konané v Diecézním muzeu v roce 2002
- autor výstavy 10 let plzeňské diecéze v Diecézním muzeu v Plzni 2003
- autor výstavy Dialog 7 v Diecézním muzeu v Plzni a Regensburgu v roce 2004           
- spoluautor výstavy Zničené kostely v Diecézním muzeu v Plzni, 2004. Výstava putovala do Krajského muzea v Sokolově, Městského muzea v Karlových Varech, upravená do česko-německé verze do Diecézního muzea v Regensburgu (VI. - VIII. 2005), Neukirchen (2006) a Tirschenreuth (2008), od roku 2009 klášter Chotěšov
- autor výstavy Andělský smích v Diecézním muzeu (2005)
- autor průvodce po katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
- autor výstavy Obraz katedrály v Diecézním muzeu (2006)
- autor publikace Zničené kostely (spolu Krčmář, Procházka, 2004)
- autor publikace Ohrožené kostely (spolu Krčmář, 2007)
- autor publikace Kostely ve Starém Plzenci (2009)
- autor publikace Živé kameny litického kostela (2011)
- spoluautor textů (s V. Mazným) knihy Pohledy z plzeňské věže (2012)
- autor knihy Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni (2012)
- výstavy vlastní malířské tvorby:
klášter Chotěšov a Galerie U Randů Kyšice 2011, zámek Chanovice 2012, Žlutice 2013, Plzeň SVK 2015, Plzeň, radnice 2017, spoluúčast na výstavách Letnice umělců 2012, 2013, 2014, 2015
- široká přednášková a publikační činnost v oblasti historie a obnovy památek

ocenění:
- historická pečeť města Plzně udělená primátorem Mgr. Martinem Baxou dne 17. 11. 2011. Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, o jeho propagaci nebo pomohli ke zvýšení prestiže Plzně.

- Plzeňská ikona 2012

- v roce 2013 oceněn plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským Medailí Sv. Cyrila a Metoděje za spolupráci při obnově církevních památek.

- v roce 2014 získal Uměleckou cenu města Plzně Mecenáš plzeňské kultury

- v roce 2015 získal při příležitosti 900. let od první písemné zprávy ocenění Obce Chotěšova za pomoc a propagaci obce a jejího kláštera.

- v roce 2016 oceněn Českou biskupskou konferencí za projektovou přípravu oprav mnoha významných chrámů a rovněž nových sakrálních staveb.

- dne 11. září 2018 obdržel Jan Soukup od Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky Ocenění za mimořádný přínos k rozvoji podnikání.

- dne 18. září 2018 byl hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje za celoživotní odborné a manažerské schopnosti spojené s pestrou veřejnou činností.

- dne 1. října 2018 obdržel Jan Soukup na Pražském hradě ve Španělském sále Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství.

 

2013_11_02A.JPG2012_12_01A město Žlutice.JPG2013_11_04B.JPG