Zvítězili jsme v architektonické soutěži na návrh nového kostela

Nový kostel pro Brno bude postaven v Líšni a bude sloužit věřícím této městské části a věřícím shromážděným kolem zdejšího Salesiánského střediska. Východiskem pro návrh je vědomí, že se jedná o kostel v sídlišti, kde se s výstavbou kostela nepočítalo. Vybrané místo pro stavbu kostela lze však hodnotit jako významné a dominantní, umožňující důstojné rozvinutí koncepce duchovní stavby. Výtvarné vyznění areálu je motivováno zasvěcením kostela Seslání Ducha Svatého, podstatnému tajemství křesťanské víry.

 

Nové farní centrum tvoří tři části – kostel, předpolí a farní budova.

Hlavním prostorem pro farní shromáždění je kostel, který musí vyhovět všem typům duchovních aktivit farnosti.

 

Vstupní částí je nartex – předpolí, které tvoří přechod od profánního okolí do kostela. Zde bude na pylonech realizovaná křížová cesta, ale prostor bude sloužit i pro setkávání mimo bohoslužby. 

 

V další etapě na kostel naváže část poslední – farní budova s byty duchovních, farní kanceláří a společenským sálem.

 

Tvář kostela tvoří oblé průčelí obrácené směrem na jihovýchod – do údolí. Svým tvarem a orientací naplňuje záměr propojit různoběžné urbanistické linie stávající zástavby, zasahující do této dosud nezastavěné části sídliště. Věž kostela uzavírá na východní straně hlavní průčelí a je umístěna do osy dálkových průhledů mezi současnými výškovými domy. Díky své pozici na hraně svahu nad údolím se stane novým orientačním bodem území. Hmota kostela je zdvižena nad základnou ve tvaru sférického trojúhelníku. Plochou střechu s výrazným přesahem nesou tři pilíře. Jižní hrana kostela je přesazena přes linii svahu a vybíhá mírně nad terén. Čelní hrany pilířů společně s hranou střechy tvoří výrazný rám pro vsazený liturgický prostor. Ze dvou stran hmotu kostela obepíná nižší přístavba se vstupy, komunikací a zázemím.

 

Farní centrum, plánované v další etapě, navazuje na severní stěnu kostela. Maximálně tak využije komunikační a ostatní zázemí kostela. Zároveň je zajištěna snadná oddělitelnost jednotlivých funkcí. Farní byty mají navržený samostatný vstup po lávce z Molákovy ulice, stejně jako farní kancelář.

 

Autoři: Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka

Výtvarné řešení: PhDr. Karel Rechlík