Nový kostel sv. Františka v Plzni Bolevci

Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí se setkává při bohoslužbách a společných programech v pavilonku bývalých lázní na Lochotíně. Tato budova patří městu Plzni a není zcela vhodná pro církevní aktivity. Druhý historický kostel na Severním předměstí Všech Svatých na Roudné je mimo dosah veřejné dopravy, bez vhodné možnosti parkování. Proto farnost hledá možnosti stavby nového moderního kostela pro celé Severní předměstí s dnes cca 45 000 obyvateli a odpovídajícím počtem věřících.

 

Řešení nové podoby kostela bylo vybráno ve vyzvané soutěži šesti architektonických týmů v březnu 2018. K realizaci byl vybrán návrh našeho ateliéru. Potom jsme vypracovali studii ve smyslu soutěžního návrhu se zakomponováním připomínek investora. V současné době pracujeme na dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby. Podle předpokladu by se mohlo začít stavět v roce 2021 s tím, že by kostel mohl být dokončen koncem roku 2022.

 

Kostel je navržen na půdorysu elipsy. Jeho kapacita je cca 200 osob. Kromě vlastního prostoru pro bohoslužby se zázemím, zde budou klubovny s hygienickým vybavením. Železobetonová konstrukce ponese plochou střechu ve spádu, porostlou vegetací. Osvětlení bude převážně horní ze stropu v kombinaci s nepřímým osvětlením okny za oltářem. Vedle kostela bude malá zvonice.

 

Investor: Římskokatolická farnost plzeň Severní předměstí

 

Autoři: kolektiv architektů vedený Ing. arch. Janem Soukupem,

           Bc. Viktor Šmolík, Ing. arch. Jan Trčka, spolupráce Ing. arch. Jiří Opl

           a Ing. arch. Marek Marovič