CENA OPERA HISTORICA

Náš atelier obdržel 3. října 2019 ve Španělském sále Pražského hradu cena OPERA HISTORICA

Cenu udělila Správa pražského hradu a Czech Architekture Week ve spolupráci s hejtmanem Plzeňského kraje Ing. Josefem Bernardem za projekt rekonstrukce barokního areálu v Mariánské Týnici. Stejnou cenu obdrželo i Muzeum a galerie severního Plzeňska, které je investorem oprav a v Mariánské Týnici sídlí.