Ocenění

Stavba roku Plzeňského kraje 2016
v kategorii Rekonstrukce budov a cena veřejnosti
Rekonstrukce jízdárny ve Světcích u Tachova

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2016
Centrum služeb pro turisty Radyně, Starý Plzenec

Finalista České ceny za architekturu 2016 České komory architektů
ze 475 staveb oceněn areál kláštera v Novém Dvoře mezi 8 finalisty bez uvedení pořadí

Děkovné uznání České biskupské konference 2016
za obnovu i novostavby církevních staveb

Stavba roku Karlovarského kraje 2015
cena časopisu Stavebnictví ČKAIT
Klášter Nový Dvůr - objekt Výroben

Kulturní cena města Plzně - Mecenáš plzeňské kultury 2014
pro architekta Jana Soukupa

Stavba roku Plzeňského kraje 2014
v kategorii Rekonstrukce budov
Obnova Staré synagogy v Plzni

Stavba roku Plzeňského kraje 2014
Cena Okresní hospodářské komory
Projekt Techmania Science Center Plzeň

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2014
Obnova zámku v Tachově

Ocenění Building Efficiency Awards 2014 BEFFA
Projekt Techmania Science Center v Plzni, 3D Planetárium
Porota ocenila soulad architektonické kvality s funkčními, enviromentálními a energetickými parametry stavby, vyzdvihla erudovanost projektantů i zodpovědnost investora a zařadila tento projekt mezi oceněné stavby v regionu Plzeňského kraje.

Stavba roku Plzeňského kraje 2013
Cena primátora města Plzně
Restaurování 1. stavby v ČR postavené Hetzerovou konstrukcí - Planetárium Techmania Science Center Plzeň

Stavba roku Plzeňského kraje 2012
v kategorii Rekonstrukce budov
Revitalizace Františkánského kláštera pro Museum církevního umění v Plzni

Gloria musealis 2012
2. místo v kategorii Muzejní počin
Expozice Musea církevního umění v Plzni
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, p. o.

Medaile Sv. Cyrila a Metoděje udělená Ing. arch. Janu Soukupovi plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským za spolupráci při obnově církevních památek u příležitosti 20. výročí založení Plzeňské diecéze v květnu 2013.

Plzeňská ikona 2012 - Ing. arch. Jan Soukup. Třetí ročník ankety Plzeňské ikony, tentokrát s podtitulem „Inovátoři, průkopníci a podnikatelé“.

Historická pečet města Plzně udělená Ing. arch. Janu Soukupovi primátorem Mgr. Martinem Baxou dne 17. 11. 2011

Stavba roku Plzeňského kraje 2010
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Rekonstrukce rodného domu Augustýna Němejce v Nepomuku čp. 129

Stavby Karlovarského kraje 2010
Čestné uznání za „Záchranu objektu a jeho nové využití“
Dům pro hosty, Klášter Nový Dvůr

Stavba roku Plzeňského kraje 2009
v kategorii Rekonstrukce budov
Muzeum loutek Plzeň

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2009
PEKASS CENTRÁLA - školící a testovací objekt

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2008
Rekonstrukce veřejného prostrantsví Měšťanské besedy, Plzeň

FRATE SOLE AWARD 2008
1. místo udělené Fondazione Frate Sole Premio Internazionale di Architettura Sacra
Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Stavby Karlovarského kraje 2008
2. místo v hodnocení odbornou porotou
Soubor staveb Posvátný okrsek, Ostrov u Karlových Varů
ATELIER SOUKUP je autorem návrhu expozice v Kapli sv. Anny a Kostele Zvěstování Panny Marie

ECOLA AWARD 2008
1. místo v kategorii Sanace / renovace / rekonstrukce
Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2007
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2006
Novostavba Kaple sv. Petra a Pavla v Lipnici

Wienerberger Brick Award 2006 3rd prize
Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Stavba roku 2005
Rekonstrukce Měšťanské besedy v Plzni

Cena veřejnosti 2005
Rekonstrukce Měšťanské besedy v Plzni

Cena klubu Za starou Prahu 2005
Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Stavba Karlovarského kraje 2005
Klášter Matky Boží Nový Dvůr

Stavba roku Plzeňského kraje 2004
Rekonstrukce Měšťanské besedy v Plzni

Stavba roku 2004 - Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků v Plzni
Architektonická spolupráce s projektantem D PROJEKT PLZEŇ

Nominace Stavba roku Plzeňského kraje 2003
Výrobní hala Technocrane