Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.

Služby

Zkušení pracovníci našeho atelieru pro Vás zpracují a zajistí:

 • architektonické a urbanistické studie
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro ohlášení staveb a stavební povolení
 • projekty pro provádění staveb
 • projekty demoličních prací
 • inženýrskou činnost (zajištění územních souhlasů a rozhodnutí, stavebních povolení)
 • technický dozor investora
 • poradenskou činnost a posudky
 • projekty pro Program záchrany architektonického dědictví
 • projekty pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • projekty pro čerpání prostředků z dotačních programů ministerstev ČR a EU
 • návrhy interiérů
 • modely staveb
 • počítačové vizualizace.

Atelier je vybaven jedenácti grafickými stanicemi, velkoformátovým plotrem a dalšími tiskovými periferiemi.

Používáme pouze legální software ArchiCAD, Artlantis, SketchUp Pro, Visual Dynamics V-Ray, AutoCAD, Corel a Microsoft Office.