NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.

Profil

Naše společnost byla založena v roce 1991. Zprvu pracovala jako Architektonická a projekční kancelář Ing. arch. Jana Soukupa a od roku 1999 jako ATELIER SOUKUP s.r.o.

V roce 2006 se architekt Jan Soukup rozhodnul rozšířit počet společníků o čtyři klíčové spolupracovníky.

V červenci 2015 společnost rozšiřuje svůj název na ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Názor na architekturu a věříme, že i vstřícnost ke klientovi zůstává po celou dobu stejná. Základním zaměřením atelieru je obnova našich památek a individuální výstavba od bytové po komerční.

Budoucnost totiž neexistuje bez minulosti. Každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslavně. Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se můžeme odrazit a dál se dostaneme. Proto je naším výsostným zájmem obnova historického vědomí, které má výraz v památkách. Považujeme za důležité, aby naše památky s námi dál žily, ne jen jako muzeální exponát, ale jako prožívaná skutečnost. Nezanedbatelná je proto i angažovanost atelieru v dobrovolné sféře osvětové činnosti, propagace a konkrétních akcí na záchranu památek.

Protože pracovníci atelieru si dali za cíl dělat dobrou architekturu, nerozlišují mezi architekturou minulosti a budoucnosti. Tvoří i nové stavby, které se řadí po bok dílům našich předků a je radostí, když nová stavba navazuje přímo na historické prostředí. Za své dílo byli odměněni mnoha oceněními a uznáním odborné i laické veřejnosti.

 

Zkušení pracovníci našeho atelieru pro Vás zpracují a zajistí:

 • architektonické a urbanistické studie
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro ohlášení staveb a stavební povolení
 • projekty pro provádění staveb
 • komplexní inženýrskou činnost
 • technický a autorský dozor
 • poradenskou činnost a posudky
 • projekty pro Program záchrany architektonického dědictví
 • projekty pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • projekty pro čerpání prostředků z dotačních programů ministerstev ČR a EU
 • návrhy interiérů
 • počítačové vizualizace
 • 3D modely staveb.

 

Atelier je vybaven dvanácti grafickými stanicemi, velkoformátovým plotrem a dalšími tiskovými periferiemi. Modely tiskneme na 3D tiskárně Průša.

Používáme pouze legální software Graphisoft ArchiCAD, Artlantis, SketchUp Pro, Visual Dynamics V-Ray, AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel, Microsoft Office a Navigo3.