NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.

Jednatelé

Ing. arch. Jan Soukup

(1946)
Zakladatel atelieru, jeho jednatel a odborník na historickou architekturu, výtvarné umění a historii. Předseda občanských sdružení na obnovu památek Rokycanska, Plzně a kláštera Chotěšov. Autor mnoha článků, přednášek a výstav o historické architektuře. Spoluautor knih Zničené kostely, Ohrožené kostely, autor knih Kostely Starého Plzence a katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. Je iniciátorem a tvůrcem Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Věnuje se malování obrazů, které představil na několika výstavách. Je držitelem ocenění primátora města Plzně Historické pečeti a byl vyhlášen ikonou města Plzně.

 

Ing. Antonín Švehla

(1958)
Spolupracovník atelieru od počátku jeho činnosti, jednatel a hlavní inženýr. Řeší všechny zásadní technické problémy a je hlavním inženýrem mimořádně náročných staveb jako jsou trapistický klášter v Novém Dvoře, jízdárna ve Světcích u Tachova, klášter v Plasích, zámek Kozel, projekt vzorové obnovy souboru Židovských památek v ČR a dalších. Jeho specializací jsou rekonstrukce památek všeho druhu. Mimo svou práci zvládá i sbormistrovskou činnost při interpretaci hudebních děl.

 

Ing. arch. Jiří Opl

(1965)
Spolupracovník atelieru od počátku činnosti, jeho jednatel. Na jeho schopnostech leží úspěch každodenní práce na mnoha zásadních obnovách památek i realizacích novostaveb. Za všechny jmenujeme např. rekonstrukce Měšťanské Besedy v Plzni, Muzea loutek v Plzni, Hornického domu v Sokolově, novostavby průmyslových objektů Technocrane a Pekass v Plzni, novostavby objektu NTIS pro Západočeskou univerzitu v Plzni a mnoha dalších. O jeho profesní komplexnosti svědčí i fakt, že u mnoha staveb je i autorem návrhu interiéru včetně dozorů při realizaci.

 

David Cígler dipl. tech.

(1975)
V atelieru pracuje od roku 1996. Spolupracoval na významných zakázkách výrobního areálu Technocrane, Techmania Science Centra v Plzni, modlitebny Církve Adventistů v Plzni a pokračuje v práci na rozvoji areálu Opatství v Novém Dvoře. Stál u zavádění projekčních CAD a IT systémů ve společnosti.