Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.

Jednatelé

Ing. arch. Jan Soukup

(1946)
Zakladatel atelieru, jeho jednatel a odborník na historickou architekturu, výtvarné umění a historii. Předseda občanských sdružení na obnovu památek Rokycanska, Plzně a kláštera Chotěšov. Autor mnoha článků, přednášek a výstav o historické architektuře. Spoluautor knih Zničené kostely, Ohrožené kostely, autor knih Kostely Starého Plzence a katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. Je iniciátorem a tvůrcem Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Věnuje se malování obrazů, které představil na několika výstavách. Je držitelem ocenění primátora města Plzně Historické pečeti a byl vyhlášen ikonou města Plzně.

 

Ing. Antonín Švehla

(1958)
Spolupracovník atelieru od počátku jeho činnosti, jednatel a hlavní inženýr. Řeší všechny zásadní technické problémy a je hlavním inženýrem mimořádně náročných staveb jako jsou trapistický klášter v Novém Dvoře, jízdárna ve Světcích u Tachova, klášter v Plasích, zámek Kozel, projekt vzorové obnovy souboru Židovských památek v ČR a dalších. Jeho specializací jsou rekonstrukce památek všeho druhu. Mimo svou práci zvládá i sbormistrovskou činnost při interpretaci hudebních děl.

 

Ing. arch. Jiří Opl

(1965)
Spolupracovník atelieru od počátku činnosti, jeho jednatel. Na jeho schopnostech leží úspěch každodenní práce na mnoha zásadních obnovách památek i realizacích novostaveb. Za všechny jmenujeme např. rekonstrukce Měšťanské Besedy v Plzni, Muzea loutek v Plzni, Hornického domu v Sokolově, novostavby průmyslových objektů Technocrane a Pekass v Plzni, novostavby objektu NTIS pro Západočeskou univerzitu v Plzni a mnoha dalších. O jeho profesní komplexnosti svědčí i fakt, že u mnoha staveb je i autorem návrhu interiéru včetně dozorů při realizaci.

 

David Cígler dipl. tech.

(1975)
V atelieru pracuje od roku 1996. Spolupracoval na významných zakázkách výrobního areálu Technocrane, Techmania Science Centra v Plzni, modlitebny Církve Adventistů v Plzni a pokračuje v práci na rozvoji areálu Opatství v Novém Dvoře. Stál u zavádění projekčních CAD a IT systémů ve společnosti.