Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.

Z tisku

ARCHITEKTURA: Symfonie v bílé

[15.01.2013]
Čtení o klášteře Nový Dvůr

ARCHITEKTURA: Symfonie v bílé

Po čase opět pokračuje nepravidelný cyklus věnovaný pracím významných zahraničních architektů současnosti na našem území (naposledy zde). Dnes představím mimořádné dílo – klášter trapistů v Novém Dvoře od britského projektanta Johna Pawsona a jeho českého spolupracovníka Jana Soukupa.

Je to zcela nečekané: v krásné západočeské krajině poblíž Toužimi září bílý areál kláštera Matky Boží, který pozoruhodně propojuje staré a nové. Stojí na místě, kde býval kdysi statek, který patřil premonstrátům z Teplé. Kouzelné místo objevili cisterciáčtí mniši z Francie: Když jsme jednoho lednového odpoledne roku 1999 objevili Nový Dvůr, v kraji ležel sníh a bylo nás jen pár. Bůh užívá skromné prostředky – obyčejné lidi, malé skupiny, statek v troskách... Nepřišli jsme sem, abychom evangelizovali, ani abychom šli příkladem. Přicházíme jednoduše proto, abychom se modlili a žili v této zemi mnišský život, skromně, bez jakýchkoli ambicí. Věříme v důležitost modlitby. Z hlediska společnosti a pokud jde o lidské hodnoty, nepřinášíme nic nebo jen velmi málo: prostou skutečnost víry a křesťanské bratrské lásky… Rozhodli se areál zčásti rekonstruovat a doplnit o novostavbu a tento úkol svěřili britskému architektovi spolupracujícímu s českým kolegou. Opravena tedy byla cenná západní residenční část statku, vlastně barokní venkovská usedlost, a přilehlé hospodářské budovy kolem čtvercového nádvoří. Nově byl postaven minimalisticky pojatý betonový kostel ukončený apsidou. Autoři se inspirovali řádovými stavbami sv. Bernarda z Clervaux z dvanáctého století. Interiér, do něhož působivě proniká světlo nikami ve stěnách, je opět zařízen velmi stroze – jsou zde dřevěné lavice a kamenná podlaha, jinak je interiér prázdný. Chrám kláštera Matky Boží (od roku 2007 převorství) byl vysvěcen v roce 2004.

Také patrová budova statku s mansardovou střechou a dvěma symetrickými křídly má bílou vápennou omítku a kamenné okenní šambrány. Interiéry jsou prosté, bez jakékoli výzdoby, s kamennými a dřevěnými prvky, ambit s valenou klenbou je velkým pásovým oknem otevřen do rajského dvora. I zde hraje velkou roli světlo a stín. Za tuto realizaci získali v roce 2008 Pawson se Soukupem mezinárodní cenu Frate Sole Award pro nejvýznamnější sakrální stavbu. V roce 2009 pak byla dokončena další etapa – polorozpadlá bývalá ovčí stáj, stojící poněkud stranou komplexu, byla opravena, získala novou střechu a slouží jako dům pro poutníky. V přízemí, zaklenutém českými plackami, jsou společenské prostory a výstavní sál, v podkroví jednoduché ložnice. Úspěch stavby pak vedl k dalším Pawsonovým zakázkám pro cisterciácký řád v Maďarsku a v Německu.

Pro Britovu tvorbu je to příznačné pojetí. Minimalismus mu učaroval a tento styl je charakteristický pro celé jeho dílo. Pawson se narodil v Halifaxu v roce 1949. Studoval na Architectural Association School of Architecture v Londýně. Proslavil se spoluprací s módním salonem Kalvin Klein, pro nějž navrhl řadu obchodů, ten nejznámější je v New Yorku. Projektoval také hotel Puerta America v Madridu nebo dřevěnou lávku Sackler Crossing (2006) přes jezírko v londýnské botanické zahradě v Kew Gardens, za niž získal prestižní cenu Královského institutu britských architektů (RIBA) a která se objevila i na britské poštovní známce. K posledním zakázkám patří nedávno dokončená Casa delle Bottere v kraji Venetto v severní Itálii, oceněná jako nejlepší ekologická stavba roku. Pawson se věnuje také designu - navrhl například interiéry luxusní jachty Baracuda. Je rovněž renomovaným scénografem, jenž spolupracuje např. s britským Royal Ballet, baletem pařížské opery nebo Velkým divadlem v Moskvě.

Klášter v Novém Dvoře je podle mého názoru vedle drobné kaple brněnských Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře v Jestřebí na Jihlavsku nejvýznamnějším příkladem moderní sakrální architektury na našem území po druhé světové válce. Je důkazem, že tento výsostný druh architektury má být svěřen do rukou renomovaných tvůrců s citem a pokorou k dané lokalitě a k potřebám církve. Bohužel je v dnešní tvorbě sakrálních staveb něčím výjimečným. Doufejme tedy alespoň, že bude inspirací pro naše diecéze, protože nové české kostely i kaple jsou zpravidla díly sotva průměrnými.

Foto: Štěpán Bartoš a studio Pawson

Zdroj: neviditelny.pes.lidovky.cz 15.1.2013 Zdeněk Lukeš 

 

zpět ...

John PawsonKlášter trapistůKlášterní kostelSackler CrossingCalvin Klein Store