NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.

Z tisku

Plzeň nechala obnovit průčelí městského domu Kamerál, významné empírové stavby

[15.07.2015]
Rozsáhlou rekonstrukci průčelí jedné z nejvýznamnějších empírových staveb na území města nechala udělat plzeňská radnice. Dům v Kopeckého sadech 11, jenž je kulturní památkou, získal zpět původní architektonickou podobu. Při obnově byla mimo jiné zvolena vápenná technologie opravovaných omítek včetně nátěru, jehož odstín odpovídá úpravě z období kolem roku 1900, původní zdobnou podobu získalo kovové zábradlí i další prvky. Rekonstrukce vyšla na 3,8 milionu korun včetně DPH, provedla ji společnost SILBA – Elstav s r.o.

Plzeň nechala obnovit průčelí městského domu Kamerál, významné empírové stavby

Rozsáhlou rekonstrukci průčelí jedné z nejvýznamnějších empírových staveb na území města nechala udělat plzeňská radnice. Dům v Kopeckého sadech 11, jenž je kulturní památkou, získal zpět původní architektonickou podobu. Při obnově byla mimo jiné zvolena vápenná technologie opravovaných omítek včetně nátěru, jehož odstín odpovídá úpravě z období kolem roku 1900, původní zdobnou podobu získalo kovové zábradlí i další prvky. Rekonstrukce vyšla na 3,8 milionu korun včetně DPH, provedla ji společnost SILBA – Elstav  s r.o.

„Název domu pochází z německého slova kamerale, které znamenalo státní finanční hospodářství, v tomto případě sídlo finančních a celních úřadů, později uváděných jako finanční ředitelství. Městský dům c. k. kamerálních úřadů byl postaven v roce 1844 jako mohutná úřední budova zaujímající svým uličním průčelím polovinu bloku ve Štěpánských sadech, což jsou dnes Kopeckého a Smetanovy sady,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa, jenž má na starost památkovou péči.

Dům nechal postavit pro město plzeňský knihař a knihkupec Vojtěch Hässler, jenž v roce 1835 vyhrál v dobročinné vídeňské loterii. Objekt postupně sloužil obecné a měšťanské chlapecké škole, současně i obecné škole pro dívky. Dívčí škola později ustoupila výstavbě budovy Měšťanské besedy, která nahradila západní část budovy Kamerálu. Chlapecké školy v objektu zůstaly do roku 1934, poté byl v budově až do roku 1949 Městský vyživovací úřad, následně tam do roku 1991 sídlil státní podnik Stavoprojekt. Nyní jsou v objektu plzeňské magistrátní úřady.

Rozsáhlá rekonstrukce průčelí budovy začala v říjnu 2014, skončila letos v červnu. „Snahou bylo zachovat provozní dispoziční vztahy úřední budovy, současně však v nejvyšší možné míře obnovit původní architektonickou podobu,“ řekl Petr Bukovský z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Obnově, pro kterou zpracoval projekt architekt Jiří Opl z projektové kanceláře Atelier Soukup, předcházely podrobné průzkumy. „Díky nim byly zpřesněny rekonstrukční práce na profilacích jednotlivých říms, jichž bylo na průčelí rozpoznáno 19 různých druhů,“ dodal Petr Bukovský. Součástí náročných řemeslných štukatérských prací byla například obnova takzvaných volutových konzol v hlavní korunní římse a také odlévané mohutné volutové konzoly, která podepírá balkonovou kamennou desku. Během obnovy odborníci z průčelí odstranili zbytky po dřívějším přímotopném plynovém vytápění budovy a další doplňky, které narušovaly vzhled budovy.

Při práci nalezli restaurátoři zlomek zdobného meandru ve spodní části litinového zábradlí balkonu, díky tomu mohlo být zábradlí obnoveno do původní zdobné podoby. Ukázalo se, že budova měla v historii několik různých barevných variant, avšak vždy v jednom odstínu, odpovídajícím jejímu slohovému pojetí.

Zdroj: Plzen.cz  - 15. 7. 2015 iko

zpět ...