Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.

Z tisku

Svatému Mikuláši se blýská na časy

[05.01.2016]
Šitboř - Kostel v Šitboři má jako kulturní památka opět naději, že jeho dny nebudou nadobro sečteny.

Svatému Mikuláši se blýská na časy

Šitboř - Kostel v Šitboři má jako kulturní památka opět naději, že jeho dny nebudou nadobro sečteny.

Přes šest a půl století stojí v Šitboři církevní stavba, původně gotický kostel sv. Mikuláše, o němž existuje první písemná zmínka z r. 1359, patří mezi nejstarší kulturní památky v Plzeňském kraji, zapsán byl mezi ně r. 1958. Do současnosti se zachovala věž bez báně, dále presbytář a obvodové zdi kostelní lodi.

„Na kostele by kromě nového zastřešení věže a presbytáře potřebovalo sanovat obvodové zdivo. Obcházeli jsme to tam s panem Hinterholzingerem z domažlické památkové péče. Shodli jsme se na tom, že je třeba zakonzervovat alespoň stav, v jakém se kostel nachází. Nikdo nepočítá, že přijdou miliony, aby se kostel uvedl do původního stavu. Jsem rád, že město Poběžovice se jako majitel památky k němu hlásí. Po hubených letech, kdy bojovalo s penězi v rozpočtu, se dá předpokládat, že nyní na kostel peníze uvolní," kvitoval minulý rok Václav Kohout, jenž je obyvatelem Šitboře, ale také radním města, pod něž víska spadá. Zároveň předsedá spolku Mikuláš, který usiluje o záchranu kostela.


Rada města schválila v závěru roku pořízení dvou důležitých projektů, a to projektové dokumentace stavebních úprav krovu a střechy presbytáře kostela a také další na stavební úpravy jeho věže.

„V obou případech jsme zadali zhotovení projektových dokumentací u plzeňské společnosti Atelier Soukup, Opl, Švehla. Projekt na stavební úpravy presbytáře bychom mohli mít kolem poloviny února a měsíc nato pak dokumentaci na stavební úpravy věže," říká starosta Poběžovic Hynek Říha s tím, že rada města schválila cenové nabídky uvedené projekční společnosti na obě dokumentace. 

„První projekt na úpravy krovu a střechy presbytáře kostela bude stát 45 760 Kč bez daně, druhý na stavební úpravy věže pak 98 740 korun," upřesňuje starosta.

„Jsme rádi, že se vše pohnulo kupředu," kvituje předseda spolku Mikuláš.

Město Poběžovice přitom počítá, že stavební úpravy nebude hradit celé z vlastních prostředků.

„Už jsme požádali o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví vypsaného Ministerstvem kultury České republiky, zda jsme uspěli, se dozvíme někdy v březnu. Jinak jsme na opravu presbytáře podali žádost o dotaci z programu stejného ministerstva, jenž je určený pro obce s rozšířenou působností," konstatoval starosta.

To, co by se mělo v Šitboři změnit jako první, je hřbitov v sousedství kostela. 

„Chceme nechat znovu postavit ústřední kříž na hřbitově, který byl poskládaný ze žulových bloků. Máme vybranou firmu Kamenictví M+K z Domažlic a rada města již schválila uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 43 923 koruny s tím, že částka bude zahrnuta do letošního rozpočtu, který budeme teprve schvalovat," prozradil na nám závěr starosta Poběžovic.

Zdroj: Domažlický denik.cz - Milena Cibulková 5. 1. 2016

 

zpět ...

Šitboř_N_03.jpgŠitboř_N_06.jpg