10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.

Z tisku

Bádat chtějí v novém sídle

[23.01.2010]
Fakulta aplikovaných věd usiluje o evropské peníze, aby se mohla pustit do stavby centra výzkumu a vývoje.

Plzeň - Vysokoškolský areál na Borech se zřejmě brzy rozroste. Pokud se podaří Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity získat štědrou evropskou dotaci, měl by v prostoru vedle aleje za starší budovou univerzity vyrůst objekt nový, specializovaný na výzkum a vývoj. První studenti a vědci by jej mohli začít využívat již v roce 2013.
Šance fakulty na úspěch v klání o evropské peníze nejsou podle zasvěcených lidí zanedbatelné. „Zda nám budou peníze skutečně přiděleny, se dozvíme ve druhé polovině letošního roku. Pokud ale vše půjde tak jak má, bude budova pro výzkum otevřena do konce roku 2013. Nyní vrcholí příprava stavební dokumentace, stejně tak se připravují výběrová řízení,“ uvedl projektový manažer fakulty Josef Weinreb.
Fakulta aplikovaných věd usiluje o peníze v konkurenci patnácti projektů. „Bude se rozdělovat sedmnáct miliard,“ doplnil Weinreb.
Nová stavba v univerzitním areálu na Borech má stát přibližně sedm set milionů korun. Skládat se bude ze dvou hlavních částí: výzkumné a vzdělávací. „Na každou z nich žádáme z odlišných dotačních titulů: prvním je operační program Evropská centra excelence. Finance na druhou, vzdělávací část, by byly z programu na podporu terciárního vzdělávání pro vědu a výzkum. V této části budovy bychom se měli věnovat práci s doktorandy a magisterskými studenty,“ vysvětlil projektový manažer.
Budova „nových technologií“ by pomohla fakultě v jejích vědeckých snahách. „Fakulta aplikovaných věd už má dnes nadpoloviční podíl příjmů z výzkumu. Tento směr by si chtěla i nadále udržet a zmíněný projekt by k tomu výrazně přispěl,“ zdůraznil Josef Weinreb.

Markéta Sanalla

Zdroj: Mladá fronta DNES - Kraj Plzeňský 23. 1. 2010

zpět ...