NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.

Z tisku

Planetárium? Jedinečné technikou i budovou

[07.02.2012]
Nejméně tři generace Škodováků zde pravidelně obědvaly. Jejich potomci taky budou za dva a půl roku cestovat ke hvězdám. Polorozpadlá bývalá závodní jídelna se totiž mění v unikátní 3D planetárium, které bude součástí Techmanie. První návštěvníky přivítá na konci června 2014.

Nejméně tři generace Škodováků zde pravidelně obědvaly. Jejich potomci taky budou za dva a půl roku cestovat ke hvězdám. Polorozpadlá bývalá závodní jídelna se totiž mění v unikátní 3D planetárium, které bude součástí Techmanie. První návštěvníky přivítá na konci června 2014.

„Je v dezolátním stavu. Proto musí být nejprve demontována, aby mohla být opět postavena v původní podobě,“vysvětluje mluvčí Techmanie Tomáš Moravec. Stavební dělníci již například sundali cihelné pásky z fasády. Obnovené budou opět zářit na nové fasádě planetária. Proč? Stavba, kde se až do 80.let stravovali pracovníci z celé plzeňské strojírny, je výjimečná tím, že bylo poprvé použito Hetzerových lepených vazníků, „Jídelnu stavěl za první světové války výmarský konstruktér Otto Hetzer. Kvůli nedostatku oceli použil dřevěnou konstrukci, kterou vyzdil cihlami. Opěrné body slepil originálním lepidlem ze směsi tvarohu a vápna,“ popisuje Tomáš Moravec.

Unikátní vazníky vydržely dodnes a poslední dva roky je celá budova památkově chráněná. „Bohužel, jejich stav ale nedovoluje, abychom zachovali všechny,“ říká technický manažér centra Libor Kočí. Ze statických důvodů proto některé vazníky nahradí repliky. „Jsme samozřejmě v úzkém kontaktu s plzeňskými památkáři a zvolený postup je jimi plně schválený,“ doplňuje Kočí.

Přestavba bývalé škodovácké jídelny na budoucí planetárium odstartovala před dvěma týdny. Uvnitř haly vyrostou dvě sférické kupole. Jedna z takzvaných virtuáriem - okrouhlou projekční plochou, na které bude možné promítat ve 3D pohyb ve vesmíru, život pod mořskou hladinou nebo záběry z lidského těla. „Podobných zařízení je na světě asi jen deset,“ podotýká ředitel Techmanie Vlastimil Volák.

Projekt počítá i s dostavbou centra v druhé polovině haly Techmanie. S planetáriem ji propojí lávka přes železniční vlečku. Celý areál se zvětší z 10 na 30 tisíc metrů čtverečních. Brzy také padne zeď oddělující Techmanii od Borské ulice. Na dostavbu a nové planetárium získala Techmanie 577 milionů z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Z toho evropská dotace činí 490,5 milionu a zbytek je ze státního rozpočtu.

Zdroj: Plzeňský deník - 7. 2. 2012 Jaroslava Šašková

zpět ...