Reference

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A DOPRAVNÍ STAVBY - Pavilon v Luftově zahradě


Ve středu 10. června 2015 byl slavnostně předán do užívání obnovený pavilon v Luftově zahradě v Plzni (u Tyršova mostu). V zahradě se zachovala bohatá zeleň a dva rybníčky, ve kterých kdysi choval ryby obchodník Luft, jehož prodejna s rybami byla v budově tzv. Bílého nároží vedle dnešní Právnické fakulty ZČU. Architekt Jan Soukup podle dobové fotografie zrekonstruoval jeho podobu a pracovník ateliéru Michal Soukup vypracoval projekt. Spolek Deforma s. z. jej pak realizoval v jarních měsících roku 2015 na objednávku Správy veřejného statku města Plzně. Pavilonek se stal ústředním bodem zahrady a jistě bude přispívat k jejím půvabům.

zpět ...

Luftova zahrada 01.jpgLuftova zahrada 02.JPGLuftova zahrada 03.JPGLuftovka altan pred valkou.JPG