Reference

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A DOPRAVNÍ STAVBY - Náměstí Republiky v Plzni


Svými rozměry je plzeňské náměstí jedním z největších v Evropě. Jeho dominantou je gotická katedrála sv. Bartoloměje a mariánský morový sloup. Rozsáhlá rekonstrukce probíhala v několika etapách, po opravě podzemních inženýrských sítí byla asfaltová plocha vydlážděna italským porfyrem. Autorem výtvarného návrhu, který náměstí vrací vzhled odpovídající přelomu 19. a 20. století, jsou architekti Jiří Opl a Jan Soukup. Po opravě bývalé zastávky tramvaje, dnes sloužící jako hygienické zázemí a občerstvení, bude poslední fází obnovy osazení tří kašen. Nové kašny podle návrhu Ondřeje Císlera jsou situovány na místech nedochovaných historických. Svým tvaroslovím abstrahují heraldické figury z plzeňského městského znaku - velblouda, chrtici a anděla.

zpět ...