Reference

INTERIÉRY - 10 HVĚZD - Revitalizace židovských památek v České republice


Revitalizace židovských památek v České republice

V rámci projektu bylo na území České republiky rekonstruováno a restaurováno deset synagóg a dalších pět doprovodných objektů - rabínských a obecních židovských domů. Jsou mezi nimi nejvýznamnější židovské stavby, vzniklé v různých dobách.
Důležitou součástí jejich obnovy bylo řešení interiérů. Ve všech synagogách a objektech jsou instalovány tématické expozice, které návštěvníkům poskytují příležitost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí.

Jedná se o tyto stavby:

Boskovice, synagoga a obecní dům, expozice Židovské čtvrti (gheta) v českých zemích

Brandýs nad Labem, synagoga a rabínský dům, expozice Prameny judaismu, rabínské písemnictví a vzdělanost

Březnice, synagoga, expozice Židovská vzdělanost v českých zemích

Jičín, synagoga a obecní dům, expozice Židovští spisovatelé, dramatici a kritici

Krnov, synagoga, expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci

Mikulov, synagoga, expozice Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě

Nová Cerekev, synagoga, expozice Architektura synagog

Plzeň, stará synagoga a dům šámese, expozice Židovské tradice a zvyky

Polná, synagoga s rabínským domem, expozice Jeviště antisemitismu, případ Leopolda Hilsnera

Úštěk, synagoga a rabínský dům, expozice Židovské školství v českých zemích


Investorem byla Federace židovských obcí v Praze

Generálním projektantem byl ATELIER SOUKUP s.r.o. Plzeň

Generálním dodavatelem byla GEMA ART GROUP a.s.

Projekt byl spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, celkový náklad byl 280 mil. Kč. Přípravné práce byly zahájeny v roce 2010, všechny synagógy a objekty byly otevřeny pro veřejnost během měsíce června 2014.

Bližší informace na našem webu v oddílu „Reference“, pododdíl „Rekonstrukce“.

www.10hvezd.cz
 

zpět ...