Reference

STAVBY PRO BYDLENÍ - Bytový dům Poděbradova Plzeň


Bytový dům Poděbradova je navržen do západní části vnitřního města Plzně. Jeho hmota zaceluje nárožní proluku mezi ulicemi Poděbradova - U tržiště naproti komplexu budov Centra Avalon.  Architektura nového domu je formována zejména přehledným a účelným členěním vnitřních prostor, respektem k návaznosti domu na okolí a nadčasovým architektonickým výrazem. Většina ze 46 bytových jednotek je alespoň jednou místností orientována do klidného vnitrobloku s terasou se zelenou střechou. Jejich dispozice je navržena tak, aby plocha chodeb byla minimalizována ve prospěch prosvětlených pokojů. Domovní parter s malými obchody při ulici Poděbradova odděluje přízemní byty od ruchu ulice a oživuje městský prostor. Dům se tím stává přirozenou součástí centra města. Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní arkýř s výrazným pásovým oknem. Jeho vystupující hmota dává nový výraz nároží bloku. Je také spojujícím prvkem rozdílně odstupovaných podlaží objektu, která jsou modelována v závislosti na okolní zástavbě. Dispoziční a provozní přehlednost se promítá i do kompozičního řešení fasády. Architektura domu se tak vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.

Video z realizace - Zdroj: Stavba roku Plzeňského kraje 2017

zpět ...

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG