Reference

REKONSTRUKCE - Stará synagoga v Plzni


Projekt revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd

Synagoga v Plzni byla postavena po návratu židů do města v roce1859. Stalo se tak podle již zrušených předpisů císaře Karla VI. ze zač. 18. století na neveřejném prostranstvím, na dvoře židovského obecního domu. Stavitelem byl Martin Stelzer, který ji postavil v novorománském slohu. Stavba je jednolodní, obdélníková s vestavěnými dvoupatrovými emporami pro židovské ženy. Vedle synagoga je dům šámese, člověka, jenž měl na starosti synagogy a bohoslužby v ní. Později byla přistavěna tzv. Služební synagoga, která je dnes torzem a je památníkem vyvražděných židovských obyvatel Plzně.

Synagoga sloužila židovské obci do roku 1938, potom byla užívána jako skladiště až do restituce po roce 1989. Ještě v 90. letech 20. století skupina vandalů zapálila empory, naštěstí brzy uhašené. Synagoga byla i ve špatném stavu dějištěm mnoha kulturních pořadů a výstav. V roce 2009 byla zařazena, včetně domu šámese, do projektu 10 hvězd a zrestaurována. Tento dům se stal zázemím pro účinkující při kulturních akcích v synagoze.

Generálním projektantem obnovy se stal náš atelier, který zpracoval koncepci obnovy, projekty a architektonické řešení expozice pod názvem Židovské tradice a zvyky a Židé na Plzeňsku.

Zahájení přípravných prací 2010, projekt 2011, obnova proběhla v letech 2012 až 2014, slavnostní otevření 18. 6. 2014.

www.10hvezd.cz
 

zpět ...