Reference

REKONSTRUKCE - Planetárium Plzeň


Restaurování 1. stavby v ČR postavené Hetzerovou konstrukcí - objekt č. 56 Techmania Science Center v Plzni

Objekt č. 56 bývalé škodovácké kantiny známý také jako ASAP* byl zrekonstruován pro účely umístění expozice vesmír a planetária v rámci areálu Techmania science centra v Plzni.

Jedná se unikátní stavbu s nosnou konstrukcí systému dřevěných lepených rámů Hetzer realizovanou stavební firmou Müller & Kapsa v letech 1917-1918. Již v roce 1983 byl technický stav budovy natolik špatný, že bylo provedeno provizorní statické zajištění lešenovou konstrukcí a uvažováno o demolici. Pravděpodobně z finančních důvodů ke zbourání nedošlo a tak mohla být výjimečná budova zachráněna.

Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený, osazený v mírně svažujícím se terénu severozápadním směrem. Skládá se ze dvou částí - haly a přístavků. Hala je vymezena rozpětím hlavních nosných dřevěných prvků Hetzer a jejich osovou vzdáleností. Tento prostor má rozměry 19,9m x 39,3m a výšku v nejvyšším bodě obloukových rámů 11,45m. Původní přístavky jsou situovány po celé délce tří stran haly, bez přístavků je pouze hlavní západní fasáda.
Z konstrukčního hlediska je halový prostor dřevostavbou s cihelnou vyzdívkou (cihly byly kladeny tzv. na štorc a z interiéru izolovány korkovými deskami tl. 3cm), suterén a přístavky byly zděné. Na halové části byly tři věžičky pro větrání a šest vikýřů pro osvětlení, které byly později zrušeny. Naopak doplněna byla mohutná větrací věž nad kuchyní ve východním přístavku.

* Akciová společnost pro automobilový průmysl (budoucí automobilka Škoda).

 

Autor: Jitka Růžičková, Jan Soukup

Spolupráce: David Cígler, Drahomíra Cígler Žofková, Antonín Švehla

zpět ...