Reference

REKONSTRUKCE - Techmania Science Center Plzeň


V pátek 28. března 2014 byla otevřena rozšířená expozice Techmania Science Centra v Plzni pro veřejnost. V jejím začátku, v roce 2005, společnost Škoda Investment a.s. a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost s cílem vybudovat v areálu plzeňské Škodovky moderní interaktivní centrum, ve světě označované jako science centrum. Zakladatelé se tak snaží reagovat na celospolečenský trend snížení zájmu o technické obory a science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob, vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku.
Pro umístění Techmanie byly vybrány dva již nefunkční objekty areálu podniku Škoda v Plzni při východní hranici průmyslové zástavby areálu. V menším objektu č. 56 bylo umístěno Planetárium, které bylo otevřeno 4. listopadu 2013. Větší objekt, označovaný číslem 55, byl postaven v letech 1917 až 1918 plzeňskou firmou Müller a Kapsa a sloužil po většinu své existence závodu Škoda Ozubená kola jako výrobní hala s vývojovými konstrukcemi. V roce 2007 byla v části objektu otevřena 1. etapa expozice Techmania.
Jedná se o šesti lodní halový prostor s dvou a třípodlažními zděnými přístavbami ze severní a východní strany. Halový prostor slouží jako variabilní expoziční plocha s navazujícími funkcemi v přístavcích. Do prostoru první východní lodě je vestavěna galerie ve výšce cca 4,6 m, která umožňuje výškový pohled na instalovanou expozici a současně vytváří nezbytné vstupní prostory. V hale jsou zachované funkční jeřáby, které budou obnovené a eventuelně využívané pro manipulaci s exponáty.
Ve zděných vícepodlažních přístavcích jsou umístěny další funkce, severní přístavek je určen pro administrativu a technické prostory a sociální zázemí v přízemí. Východní přístavek je přístupný od hlavního vstupu a jsou v něm umístěny další funkce – laboratoře, dílny a klubovny pro návštěvníky. Dále je zde zázemí restaurace, dílny pro výrobu a opravy exponátů a sklady.
Oba objekty jsou propojeny novým mostem přes závodní vlečku. Pro návštěvníky byl také postaven parkovací dům.

 

Autor: Jitka Růžičková, Jan Soukup

Spolupráce: David Cígler, Michaela Hellerová, Antonín Švehla

Interiér: Tomáš Velehradský

zpět ...