Reference

REKONSTRUKCE - Rodný dům Augustýna Němejce v Nepomuku č. p. 129


Objekt rodného domu ak. malíře a Profesora Augustina Němejce je umístěn v centrální části města Nepomuku za objektem městského muzea a galerie. Byl postaven v 1. polovině 19. století. Jeho půdorys je ve tvaru písmene T s přilehlým lichoběžníkovým dvorem.

V přízemí je vstupní foyer se zázemím, v 1. patře je umístěna stálá expozice obrazů A. Němejce a v podkroví je umístěn výtvarný atelier a depozitář. Využití přilehlých dvorků je zaměřeno pro různé studentské a umělecké workshopy, případné kulturně – společenské akce s uměleckým zaměřením.

Rekonstrukce objektu rodného domu vhodně doplňuje celý komplex objektů městského muzea a galerie o trvalou expozici nepomuckého rodáka s nadregionálním uměleckým odkazem, jež dodnes neztratil svou platnost pro kulturní význam západních Čech.

Stavba získala Cenu hejtmana Plzeňského kraje v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2010.

Foto: Jiří Beroušek, Milan Demela a Pavel Jiran

zpět ...