Reference

- 10 HVĚZD - Revitalizace židovských památek v České republice


Revitalizace židovských památek v České republice

V rámci projektu bylo na území České republiky rekonstruováno a restaurováno deset synagóg a dalších pět doprovodných objektů - rabínských a obecních židovských domů. Jsou mezi nimi nejvýznamnější židovské stavby, vzniklé v různých dobách. Ve všech synagogách a objektech jsou instalovány tématické expozice, které návštěvníkům poskytují příležitost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí.

Jedná se o tyto stavby:

Boskovice, synagoga a obecní dům, expozice Židovské čtvrti (gheta) v českých zemích

Brandýs nad Labem, synagoga a rabínský dům, expozice Prameny judaismu, rabínské písemnictví a vzdělanost

Březnice, synagoga, expozice Židovská vzdělanost v českých zemích

Jičín, synagoga a obecní dům, expozice Židovští spisovatelé, dramatici a kritici

Krnov, synagoga, expozice Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci

Mikulov, synagoga, expozice Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě

Nová Cerekev, synagoga, expozice Architektura synagog

Plzeň, stará synagoga a dům šámese, expozice Židovské tradice a zvyky

Polná, synagoga s rabínským domem, expozice Jeviště antisemitismu, případ Leopolda Hilsnera

Úštěk, synagoga a rabínský dům, expozice Židovské školství v českých zemích


Investorem byla Federace židovských obcí v Praze

Generálním projektantem byl ATELIER SOUKUP s.r.o. Plzeň

Autoři: Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Marek Marovič, Ing. arch. Jiří Opl, Ing. Antonín Švehla, Ing. arch. Jan Trčka,  Ing. arch. Petr Franta, Ing. Lubor Gregora

Generálním dodavatelem byla GEMA ART GROUP a.s.

Projekt byl spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, celkový náklad byl 280 mil. Kč. Přípravné práce byly zahájeny v roce 2010, všechny synagógy a objekty byly otevřeny pro veřejnost během měsíce června 2014.

Bližší informace na našem webu v oddílu „Reference“, pododdíl „Rekonstrukce“.

www.10hvezd.cz

zpět ...

Boskovice synagogaBoskovice synagoga interiérBoskovice obecní důmBrandýs synagogaBrandýs synagoga interiérBřeznice synagogaBřeznice synagoga interiérJičín synagogaJičín synagoga interiérJičín rabínský dům interiérKrnov synagogaKrnov synagoga interiérMikulov synagogaMikulov synagoga interiérNová Cerekev synagogaNová Cerekev synagoga interiérPlzeň stará synagoga a dům šámesePlzeň stará synagoga interiérPolná synagogaPolná synagoga interiérÚštěk synagoga a rabínský důmÚštěk synagoga interiér