Reference

- Výzkumné centrum NTIS a CTPVV v areálu ZČU Plzeň


Objekt NTIS a CTPVV (Nové technologie pro informační společnost a centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu) je nové centrum Západočeské univerzity v Plzni, kde sídlí výzkumné Evropské centrum excelence NTIS, zároveň se zde nachází prostory pro výuku a výzkum Fakulty aplikovaných věd.

Objekt je půdorysně uspořádán do tvaru rozevřeného písmene H o rozměrech cca 95 x 75 m. Obě hlavní křídla jsou v parteru propojena společným zázemím. V objektu jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti, studovny, lehké a těžké laboratoře a dva konferenční sály.

Organické propojení obou křídel v parteru dodává objektu dynamiku, kterou podporují i dvě hmoty různě vysokých křídel. Nároží vyšší hmoty je doplněno stožárem a vytváří tak dominantu přilehlému nádvoří. Obvodový plášť tvoří výtvarně pojatá mozaika, v níž se střídají plochy prosklené a plochy z pevných materiálů. Předsazený hliníkový systém vodorovných a svislých slunolamů člení hmotu jednotlivých křídel a dodává objektu drobnější měřítko a plasticitu. Moderní prvek souvislého prosklení s pokovením působí lehce a zároveň vyváženě k pevné ploše stěnových prvků.

V severní části je situován veřejný prostor atria s vodním prvkem. Východní křídlo je určené pro část CTPVV a západní křídlo pro část NTIS. Objekt má společné parkování pro 155 automobilů umístěné v 1.PP.

Konstrukčně je objekt navržen jako skelet z monolitických ŽB konstrukcí. Byl navržen sloupový rastr s osovými moduly 6,0 x 7,5 m. Základová deska je navržena jako bílá vana, která je uložena na pilotách. Vyzdívky byly řešeny z keramických tvárnic a obvodový plášt byl řešen jako sloupko-příčková prosklená fasáda v kombinaci s obkladem voštinových desek v systému barevné mozaiky.

Zahájení stavby: červenec 2012
Dokončení stavby: květen 2014
Datum kolaudace: červen 2014
Datum uvedení do provozu: září 2014

zpět ...

NTIS 001.jpgNTIS 004.jpgNTIS 005.jpgNTIS 018.jpgNTIS 008.jpgNTIS 009.jpgNTIS 010.jpgNTIS 011.jpgNTIS 012.jpgNTIS 016.jpgNTIS 017.jpgNTIS 019.jpgNTIS 020.jpg