TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.

Aktuality

Úspěšně se podílíme na obnově Národních kulturních památek

[15.03.2017]
Zahajuje se obnova pěti Národních kulturních památek z dotací IROP v Plzeňském kraji podle našich projektů.

Integrovaný regionální operační program EU "06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví" je administrovaný Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a je určený pro záchranu a obnovu Národních kulturních památek (NKP).

Na přelomu let 2015 – 2016 náš atelier vypracoval pět projektů pro obnovu NKP v Plzeňském kraji. Žádost o zařazení projektů do programu IROP zpracovala RRA PK a 31. března 2016 byly projekty podány na MMR ČR. Všech pět projektů uspělo a do konce roku 2016 bylo oznámeno jejich přijetí do financování z fondů EU.

Jedná se následující projekty:

Obnova interiéru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Dostavba východního ambitu bývalého proboštství v Mariánské Týnici

Oprava objektu  a restaurování vybavení historického hamru v Dobřívě

Obnova části konventu kláštera v Chotěšově

Celková obnova kostela v Klatovech

Předpokládané zahájení realizací je v červnu až srpnu 2017, ukončení podle náročnosti, nejčastěji v roce 2019, nejpozději v první polovině roku 2020.

 

 

zpět ...

01 katedrala v Plzni.jpg02 Marianska Tynice.JPG03 hamr Dobriv.JPG04 klaster Chotesov.JPG05 kostel Klatovy.JPG