Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.

Aktuality

Stavba roku Plzeňského kraje 2018

[04.07.2019]
Cena hejtmana Plzeňského kraje pro Rekonstrukci náměstí Svobody v Plané

Náměstí v Plané vzniklo jako centrální prostor středověké lokace města, která vymezila dnešní půdorys historického jádra v jeho hlavních konturách někdy ve 2. čtvrtině 13. století, což Planou řadí k nejstarším lokovaným sídlům v České republice. Rekonstrukce náměstí stála před úkolem rehabilitovat základní urbanistické vztahy v centru města. Architektonickým návrhem byl hledán vyrovnaný poměr mezi dopravou, zelení a historickým hmotným dědictvím. Nesnadným úkolem bylo řešení otázky automobilové dopravy a parkování vozidel. Jejich vytěsnění z náměstí by v současné době znamenalo umrtvení srdce města a přesunutí obchodů a služeb na periferii, proto velká část plochy náměstí je užívána pro účely parkování. Tato funkce se však nepromítá do výtvarného řešení a plocha náměstí zůstává architektonicky celistvá.

Vědomí starobylosti prostoru náměstí a nutnosti péče o genia loci byly vodítkem k šetrnosti při užívání nalezeného autentického materiálu. Z nalezené původní dlažby byly vydlážděny ucelené plochy před radnicí a kinem. Kompozice sloupu a kašen byla určující pro členění celého náměstí včetně rastru dlažby centrální plochy, kterou tvoří pruhy a vzájemně kolmá čtvercová pole. Veškerý nově vnesený kamenný materiál byl vybírán z domácích lomů, zejména z mrákotínské žuly.

Součástí rekonstrukce byl také nový návrh památníku osvobození situovaný ve východní části náměstí na hlavní urbanistické ose, která prochází svatojánským sloupem a dvojicí kašen. Jeho podobu tvoří masivní žulová stéla spočívající na okoseném stupni. Památník připomíná nejen samotný den osvobození, ale také válečnou anabázi vojáků 97. a 16. divize americké armády. Žula pro památník byla dovezena z jižní Francie společně s bloky pro plzeňský pomník „Díky Ameriko!“ a je tak jediným kamenným materiálem užitým na náměstí, který nepochází z domácích lomů.

Rekonstrukce náměstí obdržela Cenu hejtmana Plzeňského kraje za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.

Projektant:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

SDS projekční a inženýrská kancelář

Autoři: 

Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Marek Marovič, Ing. Čeněk Stehlík (SDS)

zpět ...

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.JPG06.JPG07.JPG08.jpg09.JPG10.jpg11.jpg12.JPG13.jpg