Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.

Aktuality

Nominace na stavbu roku

[21.05.2018]
Stavba bytového domu Poděbradova byla nominována na ocenění stavba roku Plzeňského kraje 2017 v kategorii stavby pro bydlení

Bytový dům Poděbradova je navržen do západní části vnitřního města Plzně. Jeho hmota zaceluje nárožní proluku mezi ulicemi Poděbradova - U tržiště naproti komplexu budov Centra Avalon. Architektura nového domu je formována zejména přehledným a účelným členěním vnitřních prostor, respektem k návaznosti domu na okolí a nadčasovým architektonickým výrazem. Většina ze 46 bytových jednotek je alespoň jednou místností orientována do klidného vnitrobloku s terasou se zelenou střechou. Jejich dispozice je navržena tak, aby plocha chodeb byla minimalizována ve prospěch prosvětlených pokojů. Domovní parter s malými obchody při ulici Poděbradova odděluje přízemní byty od ruchu ulice a oživuje městský prostor. Dům se tím stává přirozenou součástí centra města. Nejvýraznějším prvkem domu je nárožní arkýř s výrazným pásovým oknem. Jeho vystupující hmota dává nový výraz nároží bloku. Je také spojujícím prvkem rozdílně odstupovaných podlaží objektu, která jsou modelována v závislosti na okolní zástavbě. Dispoziční a provozní přehlednost se promítá i do kompozičního řešení fasády. Architektura domu se tak vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.

Autor: Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Marek Marovič

Technické řešení: Ing. Jan Kakeš

Investor: PEKASS s.r.o.

Foto: archiv atelieru

zpět ...

Exterier 01.jpgVnitroblok 01.jpgVnitroblok 02 detail.jpgDetail schodiste.jpgExterier 02 narozi.jpg