Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.

Aktuality

Zvítězili jsme v architektonické soutěži na návrh nového kostela

[18.07.2019]
Nový kostel pro Brno bude postaven v Líšni a bude sloužit věřícím této městské části a věřícím shromážděným kolem zdejšího Salesiánského střediska.

Nový kostel pro Brno bude postaven v Líšni a bude sloužit věřícím této městské části a věřícím shromážděným kolem zdejšího Salesiánského střediska. Východiskem pro návrh je vědomí, že se jedná o kostel v sídlišti, kde se s výstavbou kostela nepočítalo. Vybrané místo pro stavbu kostela lze však hodnotit jako významné a dominantní, umožňující důstojné rozvinutí koncepce duchovní stavby. Výtvarné vyznění areálu je motivováno zasvěcením kostela Seslání Ducha Svatého, podstatnému tajemství křesťanské víry.

Nové farní centrum tvoří tři části – kostel, předpolí a farní budova.

Hlavním prostorem pro farní shromáždění je kostel, který musí vyhovět všem typům duchovních aktivit farnosti.

Vstupní částí je nartex – předpolí, které tvoří přechod od profánního okolí do kostela. Zde bude na pylonech realizovaná křížová cesta, ale prostor bude sloužit i pro setkávání mimo bohoslužby. 

V další etapě na kostel naváže část poslední – farní budova s byty duchovních, farní kanceláří a společenským sálem.

Tvář kostela tvoří oblé průčelí obrácené směrem na jihovýchod - do údolí. Svým tvarem a orientací naplňuje záměr propojit různoběžné urbanistické linie stávající zástavby, zasahující do této dosud nezastavěné části sídliště. Věž kostela uzavírá na východní straně hlavní průčelí a je umístěna do osy dálkových průhledů mezi současnými výškovými domy. Díky své pozici na hraně svahu nad údolím se stane novým orientačním bodem území. Hmota kostela je zdvižena nad základnou ve tvaru sférického trojúhelníku. Plochou střechu s výrazným přesahem nesou tři pilíře. Jižní hrana kostela je přesazena přes linii svahu a vybíhá mírně nad terén. Čelní hrany pilířů společně s hranou střechy tvoří výrazný rám pro vsazený liturgický prostor. Ze dvou stran hmotu kostela obepíná nižší přístavba se vstupy, komunikací a zázemím.

Farní centrum, plánované v další etapě, navazuje na severní stěnu kostela. Maximálně tak využije komunikační a ostatní zázemí kostela. Zároveň je zajištěna snadná oddělitelnost jednotlivých funkcí. Farní byty mají navržený samostatný vstup po lávce z Molákovy ulice, stejně jako farní kancelář.

Autoři: Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka

Výtvarné řešení: PhDr. Karel Rechlík

 

zpět ...

Zakres.jpgExterier 01.jpgExterier 02.jpgExterier 03.jpgInterier 01.jpgInterier 02.jpgInterier 03.jpgrozhodnuti biskupa.jpg