Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.

Aktuality

Obnova památníku Díky Ameriko! v Plzni

[22.05.2018]
Historie obnovy památníku

V roce 2015 zjistil arch. Soukup rozšiřující se trhliny v pylonech pomníku. Při prověření statiky a petrology bylo zjištěno hluboké poškození pylonů, které způsobilo jejich havarijní stav a bylo přikročeno k jejich okamžitému odstranění, které proběhlo 23. dubna 2016. Na místo byly osazeny nerezové kryty se slibem obnovy památníku. Zároveň bylo rozhodnuto o obnově památníku v původní podobě.

Během roku 2017 proběhlo hledání vhodného kamene, při kterém se potvrdilo, že jej nelze získat z lomů na území ČR. Proto byly kameny na pylony objednány v lomu Carriere Plo nedaleko města Albi v jižní Francii. Z tohoto lomu je dodáván kámen na dostavbu katedrály Sagrada Famiglia v Barceloně. Dne 8. 12. 2017 byly kameny převezeny do Plzně a následně do Vápenice u Sedlčan, kde byly provedeny dokončovací práce - leštění kamene a provedení nápisů.

V březnu a dubnu pak byl celý pomník opraven, poškozené vlajkové stožáry byly vyměněny za nové, zlepšeno bylo osvětlení a bylo provedeno nové osázení zelení. Pylony byly osazeny 25. dubna 2018. Po dokončovacích pracích mohl být pomník 3. května 2018 slavnostně odhalen a 5. května se u něj konal slavnostní akt spolu se sedmi veterány.

Ing. arch. Jan Soukup

 

Generální projektant obnovy: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Hlavní dodavatel stavby: GEOSAN group s. r. o.

Dodavatel žulových bloků: Carrieres Plo, Saint Salmy de la Balme, Francie

Dodavatel kamenických prací: Česká žula s. r. o. Strakonice

zpět ...

1_1995_05_06 instalace pomniku.jpg2_2015_04_04 nebezpecna prasklina.JPG3_2016_04_16 pylony pred odstranenim.JPG4_2016_04_23 odrezavani pylonu.JPG5_2016_04_23 odvoz pylonu.JPG6_2016_04_26 provizorni podoba pomniku.JPG7_2017_11_21 vylomeny kamen v lomu ve Francii.JPG8_2018_03_21 tesani napisu.JPG9_2018_04_25 novy pylon se nese.JPG10_2018_04_25 jemne osazovani pylonu.JPG11_2018_05_06 hotovy pomnik.JPG12_opraveny pomnik v noci.JPG