Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.

Aktuality

Pozvánka na jubilejní Večer pro klášter Chotěšov

[28.07.2017]
5. srpna se uskuteční již 15. ročník kulturní akce na podporu ohrožené památky

Na 15. ročníku se můžete těšit na vystoupení Vladimíra Mišíka & ETC, Ivan Hlas Tria, Tabasker, Tutti Voci, Papersand a další koncerty. Připraveny jsou i prohlídky jižní věže, konventu, barokního a gotického sklepení, krovů a štol běžně nepřístupných. Zajímavá bude i tématická přednáška architekta Jana Soukupa či malířské sympozium - Blahoslavený Hroznata 800 let. Na řemeslném trhu si můžete zakoupit tradiční výrobky a domácí občerstvení. Připraven je i bohatý program a soutěže pro děti.

Další bohatý program je připraven od 14:00 do 24:00 hodin v sobotu 5. srpna. Více na www.vecerproklaster.cz

zpět ...

plakat2017.JPGklaster Chotesov.jpg