Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.

Aktuality

NOMINACE

[05.05.2017]
Dvě stavby z pera atelieru nominovány na stavbu roku Plzeňského kraje 2016.

Jízdárna v Tachově – Světcích

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za náročnou a řemeslně poctivou obnovu jedinečné historické stavby. Za 5 minut dvanáct zachránilo město Tachov objekt před demolicí. Postupně vybudovalo pro veřejnost důstojný kulturně-společenský stánek, který se pyšní neobvyklým a ojedinělým řešením. Překrytí haly unikátním vzdušným krovem s prosklenou lucernou uvidíme málokde ve světě. Při obnově jízdárny byly použity převážně dobové materiály, čímž byla stavba náročná i na dovednost dnešních restaurátorů a řemeslníků. Právem byla zapsána na seznam národních kulturních památek.

 

Centrum služeb pro turisty

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za citlivou obnovu a úpravu bývalé hájovny v předhradí Radyně. Autor návrhu plně respektoval původní hmotu, výraz i vnitřní dispozici stavby a ponechal jí její venkovskou malebnost, přesto upravené prostory plní skvěle svou novou funkci. Turisté se zde mohou schovat před nepřízní počasí, ohřát u krbových kamen, občerstvit či zapojit do tematicky laděných kulturních akcí. Hlavní stavbu doplňuje nezbytné sociální zázemí na místě bývalé stodoly.

zpět ...

Jizdarna Svetce ext.JPGJizdarna Svetce int.jpgCentrum Radyne ext.jpg