Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.

Aktuality

Nový kostel sv. Františka v Plzni Bolevci

[23.01.2019]
Letošní rok je ve znamení přípravy významného projektu

Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí se setkává při bohoslužbách a společných programech v pavilonku bývalých lázní na Lochotíně. Tato budova patří městu Plzni a není zcela vhodná pro církevní aktivity. Druhý historický kostel na Severním předměstí Všech Svatých na Roudné je mimo dosah veřejné dopravy, bez vhodné možnosti parkování. Proto farnost hledá možnosti stavby nového moderního kostela pro celé Severní předměstí s dnes cca 45 000 obyvateli a odpovídajícím počtem věřících.

Řešení nové podoby kostela bylo vybráno ve vyzvané soutěži šesti architektonických týmů v březnu 2018. K realizaci byl vybrán návrh našeho ateliéru. Potom jsme vypracovali studii ve smyslu soutěžního návrhu se zakomponováním připomínek investora. V současné době pracujeme na dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby. Podle předpokladu by se mohlo začít stavět v roce 2021 s tím, že by kostel mohl být dokončen koncem roku 2022.

Kostel je navržen na půdorysu elipsy. Jeho kapacita je cca 200 osob. Kromě vlastního prostoru pro bohoslužby se zázemím, zde budou klubovny s hygienickým vybavením. Železobetonová konstrukce ponese plochou střechu ve spádu, porostlou vegetací. Osvětlení bude převážně horní ze stropu v kombinaci s nepřímým osvětlením okny za oltářem. Vedle kostela bude malá zvonice.

Investor: Římskokatolická farnost plzeň Severní předměstí

Autoři: kolektiv architektů vedený Ing. arch. Janem Soukupem,

           Bc. Viktor Šmolík, Ing. arch. Jan Trčka, spolupráce Ing. arch. Jiří Opl

           a Ing. arch. Marek Marovič

zpět ...

hmotova kompozice.jpgvizualizace celkova.jpgvstup.jpginterier.jpgpudorysne schema.jpg