10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.


Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.

Názory

Odstranění pylonů památníku "Díky, Ameriko!" v Plzni

[26.04.2016]
Zpráva o důvodech dočasného odstranění plzeňského památníku.

V sobotu 23. 4. 2016 byly odstraněny pylony památníků z důvodu jejich havarijního stavu. Ten byl způsoben trhlinami v žulové mase pylonů. Jižní pylon měl pouze jedinou trhlinu, ale severní pylon byl poškozen sítí drobných trhlinek, které se projevily až loňského roku. Na trhliny upozornil vedení města arch. Jan Soukup, který také řídil expertní tým odborníků. Tým pylony prozkoumal a vypracoval posouzení o jejich narušení a nebezpečnosti a vydal doporučení na jejich odstranění.

Plzeňský památník "Díky, Ameriko!" se nerodil jednoduše. Po skončení 2. světové války a osvobození Plzně Americkou armádou byl usazen základní kámen a proběhla architektonická soutěž. Po komunistickém puči v roce 1948 byly všechny zmínky o amerických vojácích záměrně potlačovány a jejich zásluhy na osvobození Západních Čech bagatelizovány. Po změně režimu mohl být v květnu 1990 znovu osazen základní kámen. V roce 1993 proběhla architektonická soutěž, jejíž výsledky nebyly městem Plzní přijaty. Památník byl vybudován podle návrhu malíře Jiřího Kovaříka a projektové dokumentace vypracované Architektonickou kanceláří arch. Jana Soukupa. Pylony byly zhotoveny firmou Kavex v lomu Řásná u Telče a městu Plzni byly prodány za symbolickou 1 Kč. Poškození pylonů bylo, z větší části skryto a k jejich aktivaci přispěly nepochybně otřesy podloží z velkého dopravního zatížení v okolí památníků.

Po zjištění havarijního stavu pylonů arch. Jan Soukup vypracoval návrh na jejich odstranění a navrhl také prozatimní kryty na zbytky pylonů s nápisy v češtině a angličtině tohoto znění:

PYLONY PAMÁTNÍKU DÍKY, AMERIKO!

BYLY ODSTRANĚNY PRO VADU MATERIÁLU

A BUDOU ZASE MĚSTEM PLZNÍ OBNOVENY

Budeme si přát, aby slib byl co nejdříve naplněn.

zpět ...

1_poslední pohled.JPG2_výkres poškození pylonu trhlinami.jpg3_navrtání pro uchycení konstrukce.JPG4_řezání.jpg5_řezání.jpg6_řezání.JPG7_odříznuto, transport začíná.jpg9_první pylon odchází.JPG10_druhý pylon odchází.jpg11_příjezd ocelových krytů.JPG12_osazení krytu.JPG13_český nápis.JPG14_osazené kryty.JPG15_snad to bude nakrátko.JPG